Sälja företag

När du vill sälja företaget

De allra flesta säljer sitt företag bara en gång i livet. Då har man tusen frågor och stor risk att göra fel om man inte tar hjälp. Exitpartner har den erfarenhet du behöver och finns här för att hjälpa dig att sälja företaget.

När du ska sälja ditt företag

Att sälja ett företag är en komplex process som i allmänhet tar från sex månader till ett år. Många faktorer påverkar priset och försäljningsprocessen. Varje enskilt fall är unikt, men en sak gäller alltid – börja i god tid! Vi har lång erfarenhet av företagsaffärer och våra mäklare leder dig genom hela processen, från början till avslut. Vi kan också vara din rådgivare när du redan har kontakt med köparen och behöver vår expertis för att genomföra transaktionen.

Själva försäljningen i korthet

För att optimera utfallet – köpeskillingen – ser vi gärna att vi kommer in i processen redan något år före försäljningen. Vi kan då med vår Exitanalys gå igenom din verksamhet och föreslå åtgärder som gör företaget mer attraktivt. Se mer om detta under fliken ’Öka marknadsvärdet’.

Så här går en företagsförsäljning till

I den första fasen samlar vi in information om verksamheten och genomför en begränsad Exitanalys – se ovan. I denna fas ses också skattefrågor och legala frågor över och en marknadsrelaterad värdering av ditt företag genomförs. Tillsammans tar vi ställning till hur verksamheten ska paketeras och en handlingsplan för försäljningen tas fram.

Fas två omfattar själva marknadsföringen. Vi tar fram ett försäljningsprospekt som är en beskrivning av ditt företag, dess verksamhet och ekonomi samt övriga relevanta förutsättningar. Detta prospekt är vanligtvis på ca 10 – 15 sidor så det är ett ganska omfattande material. Vi tittar också på vilka de tänkbara köparna kan vara och hur vi bäst når dessa.

När prospektet har godkänts dras marknadsföringsaktiviteterna igång. Vi hanterar självfallet alla kontakter, visningar och möten. Vi skapar annonser, gör utskick och kontaktar intressenter. Allt görs med den grad av sekretess du som uppdragsgivare önskar.

När vi identifierat de bästa spekulanterna vidtar avslutsfasen med budgivning och förhandling av köpeskilling och andra nyckelvillkor i överlåtelsen. När man kommit till ett preliminärt avslut med någon av spekulanterna så skrivs ofta en avsiktsförbindelse – ett Letter of intent (LOI) – som innehåller nyckelvillkoren i affären. En due diligence DD – köparens granskning av objektet – genomförs och när den är klar går man vidare till slutfasen.

I fas 3, transaktionsfasen, slutförs själva affären och ett detaljerat köpeavtal utarbetas. Utformningen av detta syftar bl.a. till att säkerställa att potentiella framtida tvister förebyggs. I samband med undertecknandet betalar köparen en handpenning. På tillträdesdagen görs i förekommande fall lagerinventering samt slutbesiktning och transaktionen fullgörs med en likvidavräkning. Om tilläggsköpeskilling har avtalats stäms denna av vid den senare tidpunkt som avtalats med en särskild slutavräkning.

Vad kostar det att anlita oss som företagsmäklare?

För den inledande fasen med informationsinsamling och framtagande av försäljningsprospekt så tar vi ett fast arvode beroende på omfattning och storlek på företag. När affären är avslutad och den nya ägaren har betalat köpeskillingen så tar vi en viss procentsats på den.

Kan alla företag anlita oss?

De flesta företag som anlitar oss omsätter mellan 5 och 100 miljoner per år och är oftast ägarledda. Vi arbetar både med tjänsteföretag och tillverkande företag. Vi tar dock inte uppdrag av små restauranger, små servicebutiker och liknande.

Vi hjälper dig sälja ditt företag. Kontakta oss redan idag!

Intresseanmälan

Vill du veta mer om att sälja företag? Fyll i formuläret här nedan så hör vi av oss.

* = obligatorisk uppgift