Sälja företag

När du vill sälja företaget

Att sälja sitt aktiebolag är något de allra flesta bara gör en gång i livet. Frågorna är naturligtvis många och risken är stor att göra fel om man inte tar hjälp. Vi på Exitpartner har långt över 100 års yrkeserfarenhet, fördelat på våra 16 företagsmäklare som är placerade över hela landet. Vi finns här för att hjälpa dig med företagsförsäljningen på bästa sätt.

Funderar du på att sälja ditt aktiebolag

Visste du att fyra av tio små aktiebolag i Sverige riskerar att läggas ner när ägaren går i pension? Det finns många orsaker till att sälja ditt livsverk istället, till någon som vill driva det vidare. Nästan alla jobb i Sverige skapas i små och medelstora företag, en företagsförsäljning är alltså både en privatekonomisk- och en samhällsekonomisk vinst. Vi på Exitpartner har hjälpt hundratals ägare att sälja sitt företag och har både kompetens och verktyg för att snabbt se vilka företag som kan säljas istället för att läggas ner.

På den här sidan vill vi gärna dela med oss av några tips och råd för att hjälpa dig komma igång inför försäljningen. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

En företagsförsäljning är en komplex process som i allmänhet tar från sex månader till över ett år. Många faktorer påverkar priset och försäljningsprocessen. Varje enskilt fall är unikt, men en sak gäller alltid – börja i god tid!

Varför ska man anlita en företagsmäklare?

Alla företagare vet att man behöver ta hjälp av experter vid olika tillfällen när man driver ett företag. Det kan vara allt från redovisningskonsulter till revisorer och advokater beroende på uppgift och situation. Dessa experter behövs också när man skall sälja sitt företag men deras uppgift är inte att leda processen.

En företagsförsäljning handlar om så mycket mer än siffror och fakta och där många mjuka värden kan vara nog så viktiga för en bra affär. Våra företagsmäklare är tränade i att snabbt kunna sätta sig in i din verksamhet och att kunna presentera detta på ett säljande sätt till olika intressenter. Mäklarens förhandlingsvana och fokus på affären gör att processen löper vidare på ett smidigt sätt utan onödiga tidsavbrott.

Våra erfarna företagsmäklare leder dig genom hela processen, från början till avslut. Vi kan också vara din rådgivare om du redan har kontakt med köparen och behöver vår expertis för att säkerställa att allt blir rätt.

Företagsförsäljningen i korthet

För att optimera utfallet, och därmed köpeskillingen, ser vi gärna att vi kommer in i processen redan något år före försäljningen. Vi kan då med vår Exitanalys gå igenom din verksamhet och föreslå åtgärder som gör ditt aktiebolag mer attraktivt.

Företagsförsäljningens tre faser

Fas 1 innebär att vi samlar in information om verksamheten och genomför en begränsad Exitanalys. I denna fas ses också skattefrågor och legala frågor över och en marknadsrelaterad värdering av ditt företag genomförs. Tillsammans tar vi ställning till hur verksamheten ska säljas och en handlingsplan för försäljningen tas fram.

Fas två omfattar själva marknadsföringen. Vi tar fram ett försäljningsprospekt som innehåller en beskrivning av ditt företag, dess verksamhet och ekonomi samt övriga relevanta förutsättningar. Detta prospekt är vanligtvis på ca 10 – 15 sidor fyllda med fakta så det är ett ganska omfattande material. Alla våra företagsmäklare vet vilka frågor en spekulant har inför köpet. Förutom alla självklara fakta om ditt aktiebolag lyfter vi även fram de andra faktorerna som hjälper en köpare att se fördelarna. Vi tittar också på vilka de tänkbara köparna kan vara och hur vi bäst når dessa.

När prospektet har godkänts dras marknadsföringsaktiviteterna igång. Vi hanterar naturligtvis alla kontakter, visningar och möten åt dig så du kan fortsätta att driva företaget. Vi skapar annonser, gör utskick och kontaktar intressenter. Allt görs med den grad av sekretess du som säljare önskar.

När vi har identifierat de bästa spekulanterna vidtar avslutsfasen med budgivning och förhandling av köpeskilling och andra nyckelvillkor i överlåtelsen. När man kommit till ett preliminärt avslut med någon av spekulanterna skriver man ofta en avsiktsförbindelse, LOI, som innehåller nyckelvillkoren i affären. Köparens granskning av objektet kallas för Due Diligence (DD) och genomförs innan man går vidare till slutfasen.

Fas 3, transaktionsfasen, är själva slutförandet av affären och ett detaljerat köpeavtal förhandlas fram. Utformningen av detta syftar bland annat till att säkerställa att potentiella framtida tvister förebyggs. I samband med undertecknandet betalar köparen en handpenning. På tillträdesdagen görs i förekommande fall en lagerinventering samt slutbesiktning och transaktionen fullgörs med en likvidavräkning. Om tilläggsköpeskilling har avtalats stäms denna av vid den senare tidpunkt som avtalats med en särskild slutavräkning.

Förklaring av våra uttryck

I vår Exitanalys identifierar vi åtgärder som ökar marknadsvärdet på ditt aktiebolag. Baserat på tillgänglig dokumentation, frågor som ledningen har fått besvara och i förekommande fall även intervjuer med nyckelpersoner, görs en strukturerad genomlysning av hela verksamheten.

Vi gör alltid vår Exitanalys med ”köparglasögon” för att hitta områden med förbättringspotential. Vi rekommenderar sedan åtgärder som tillsammans ökar marknadsvärdet på ditt företag. Det viktiga är här att peka på åtgärder som gör företaget mera attraktivt för en köpare och att intresserade spekulanter kan känna sig trygga i sina beslut om ett förvärv.

LOI är engelska för Letter Of Intent, alltså en avsiktsförklaring. Här avses ett avtal som upprättas mellan parterna för att skapa arbetsro och ramar för kommande förhandlingar om ett slutligt avtal.

Due Diligence (DD) är köparens besiktning av företaget innan ett avtal undertecknas. Här vill köparen bland annat förvissa sig om att företaget skött sina åtaganden och har ordning på sina papper.

Fas två omfattar själva marknadsföringen. Vi tar fram ett försäljningsprospekt som innehåller en beskrivning av ditt företag, dess verksamhet och ekonomi samt övriga relevanta förutsättningar. Detta prospekt är vanligtvis på ca 10 – 15 sidor fyllda med fakta så det är ett ganska omfattande material. Alla våra företagsmäklare vet vilka frågor en spekulant har inför köpet. Förutom alla självklara fakta om ditt aktiebolag lyfter vi även fram de andra faktorerna som hjälper en köpare att se fördelarna. Vi tittar också på vilka de tänkbara köparna kan vara och hur vi bäst når dessa.

När prospektet har godkänts dras marknadsföringsaktiviteterna igång. Vi hanterar naturligtvis alla kontakter, visningar och möten åt dig så du kan fortsätta att driva företaget. Vi skapar annonser, gör utskick och kontaktar intressenter. Allt görs med den grad av sekretess du som säljare önskar.

När vi har identifierat de bästa spekulanterna vidtar avslutsfasen med budgivning och förhandling av köpeskilling och andra nyckelvillkor i överlåtelsen. När man kommit till ett preliminärt avslut med någon av spekulanterna skriver man ofta en avsiktsförbindelse, LOI, som innehåller nyckelvillkoren i affären. Köparens granskning av objektet kallas för Due Diligence (DD) och genomförs innan man går vidare till slutfasen.

Fas 3, transaktionsfasen, är själva slutförandet av affären och ett detaljerat köpeavtal förhandlas fram. Utformningen av detta syftar bland annat till att säkerställa att potentiella framtida tvister förebyggs. I samband med undertecknandet betalar köparen en handpenning. På tillträdesdagen görs i förekommande fall en lagerinventering samt slutbesiktning och transaktionen fullgörs med en likvidavräkning. Om tilläggsköpeskilling har avtalats stäms denna av vid den senare tidpunkt som avtalats med en särskild slutavräkning.

Vad kostar det att anlita oss som företagsmäklare?

För den inledande fasen med informationsinsamling och framtagande av försäljningsprospekt tar vi ett fast arvode, baserat på omfattning och storlek på aktiebolaget. När affären är avslutad och den nya ägaren har betalat köpeskillingen debiterar vi en viss procentsats på den.

Vilka företag kan anlita oss?

De flesta aktiebolag som anlitar oss omsätter mellan 5 och 100 miljoner per år och är oftast ägarledda. Vi arbetar både med tjänsteföretag och tillverkande företag. Vi tar dock inte uppdrag av små restauranger, mindre servicebutiker och liknande.

Vi hjälper dig sälja ditt företag. Kontakta oss redan idag!

Intresseanmälan

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att sälja ditt företag? Fyll i formuläret här nedan så hör vi av oss.