Exitpartner har förmedlat företag över hela landet med stor framgång i snart 15 år

Här kan du läsa om några av de företagsaffärer vi förmedlat och hur våra uppdragsgivare upplevt vårt samarbete

Sparc Group och Revider Energi

Vi på Exitpartner är otroligt glada och stolta över att ha varit företagsmäklare i ännu en lyckad affär mellan två framstående företag – Sparc Group och Revider Energi. Genom vår företagsmäklartjänst har vi sett till att Sparc Group och Revider Energi kunnat hitta varandra och forma en stark allians. Vi är övertygade om att detta partnerskap kommer att bidra till fortsatt tillväxt och framgång för båda företagen. Vi ser fram emot att följa deras resa. Stort tack till Revider Energi och Sparc Group för ert förtroende och samarbete under denna spännande affär.”

Om Revider Energi

Revider energi säljer, installerar och utför service på alla typer av värmepumpar i Stockholm. De omsätter drygt 30 mkr med ett resultat på ca 3 mkr. Företaget har funnits sedan 2004 och är ett välmeriterat företag med hög produktivitet, och väl fungerande samarbetspartners.

Om Sparc Group

Sparc Group är en entreprenörsdriven snabbväxande koncern inom installationsbranschen. Sedan starten 2021 har man förvärvat 71 bolag inom VVS, el, nät, projekt och säkerhet. Med över 900 medarbetare verkar man idag från Malmö i söder till Falun i norr med huvudkontor i Göteborg. Visionen är att med stort hjärta skapa Sveriges mest hållbara arbetsplats i installationsbranschen.

Läs mer om Sparc Group och affären på Sparc Groups hemsida.
https://www.sparcgroup.se/press/

Avtal för Tellusgruppens förvärv av Matomsorg påskrivet

Anders Bley från Exitpartner agerade som rådgivare för Matomsorg i denna spännande affär där Tellusgruppen AB (publ) förvärvar Matomsorg AB. För Tellusgruppen är detta ett strategiskt och framåtblickande förvärv som kommer att stärka Tellusgruppens närvaro inom måltidsverksamheten och öka dess kapacitet att leverera högkvalitativ mat till förskolor och skolor i Stockholmsområdet.

Genom förvärvet av samtliga aktier i Matomsorg via dotterbolaget Tellusfood, kommer Tellusgruppen att dra nytta av synergier och skalfördelar på kort och lång sikt. Med en förväntad årlig omsättning på cirka 25 MSEK för det nya dotterbolaget, ser Tellusgruppen fram emot att utöka sin verksamhet tillsammans med Matomsorg.

Avtalsvillkoren är förmånliga för båda parter och speglar den långsiktiga strategin för affären. Betalningen sker delvis i form av aktier i Tellusgruppen, vilket visar förtroendet för Tellusgruppens framtida tillväxt och utveckling.

Vi på Exitpartner är glada över att ha varit delaktiga i denna transaktion och ser fram emot att fortsätta stödja våra kunder i deras affärsstrategier och tillväxtinitiativ.

Sparc Group välkomnar Lindevalls Rör

Sparc Group stärker upp med kompetens inom VVS i Enköping.
Näst ut att bli en del av Sparc är Lindevalls Rör.

– Förvärvet innebär att vi växer i en region där vi vill vara med och ta marknad tillsammans med ett bolag som har en bred kompetens och stor tillväxtpotential. Vi ser fram emot att fortsätta resan tillsammans med Mikael, Karin och deras fina medarbetare, säger Erik Björklund VD Sparc Group.

Lindevalls Rör i Enköping AB är ett etablerat och certifierat VVS-företag i Enköping. Idag leverera Lindevalls skräddarsydda helhetslösningar inom VVS till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsförvaltare.

Ambitionen är att vara en ledande aktör i regionen och erbjuda kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar inom entreprenad, installation, underhåll och service.

– Vi är glada över en framtid tillsammans med Sparc Group som gör att vi kommer in i ett större sammanhang med möjligheten att dela framgångar och utmaningar framöver, säger Mikael Lindevall VD Lindevalls Rör i Enköping AB. Sparc Group bekräftar att detta är de sista förvärvet man gör innan sommaren men har flera planerade tillträden i höst.

– Lindevalls Rör kommer tillföra mycket erfarenhet i gruppen och bidrar till att vi tar grepp om en ny marknad, säger Per Björkänge Affärsområdeschef VVS Sparc Group. Sparc Group är nu är totalt 63 bolag i gruppen med över 750 medarbetare.

– Det har varit spännande att få samarbeta med dessa professionella parter, som från första mötet haft en öppen och rak dialog. Överlåtelseprocessen har fungerat väldigt bra. Köpare och säljare kompletterar varandra och det finns goda synergier bolagen emellan, fastställer Matz Forsberg.

Zington stärker sin CX-position genom att förvärva PIA Relations

Zington

Zington stärker sin CX-position genom att förvärva PIA Relations

Konsultföretaget Zington, helhetsleverantör inom IT, digital design och management, har köpt det väl etablerade CRM-konsultföretaget PIA Relations med specialistkompetens inom Salesforce. Förvärvet innebär bl.a. att Zington stärker sitt erbjudande inom sammanhållna CX-lösningar för kundinteraktioner och accelererar sin Salesforce-satsning på den växande nordiska marknaden.

Läs mer om affären på Zingtons hemsida >>

Bällstaudde Förvaltning förvärvar Clear Round

Clearround hästlastbil

Bällstaudde Förvaltning förvärvar Clear Round och skapar nya trygga mötesplatser för hästar och människor

Ett av Sveriges säkraste hästtransportföretag, Clear Round AB, har med Exitpartners hjälp sålts till Bällstaudde Förvaltning AB. Bällstauddeföretagens ägare, familjen Odell, har arbetat med drift och utveckling av LSS-bostäder i drygt 50 år och ser många likheter i företagens värderingar. Kunskaper och processer kring säkerhet och trygghet förenar dom båda. Familjen Odell planerar också att skapa nya mötesplatser för hästar och människor.

– Vi letade efter ett komplement till vår verksamhet och Clear Round fångade vårt intresse. Conny och Annika, som är grundare av Clear Round, har tagit fram väldigt fina hästtransporter och hästlastbilar med unika egenskaper som gör att vi är övertygade om att kunna bli marknadsledande. Våra företag delar samma grundvärderingar, konstaterar Nina Odell som är ny verksamhetsansvarig för Clear Round.

– Huvudfokus när vi bygger våra gruppbostäder inom LSS är att de boende ska må bra, vilket bland annat handlar om att satsa på hög bostadskvalitet och trygga hem. Hos Clear Round är det omsorgen för hästarnas säkerhet och välmående som står i centrum. Detta avspeglas tydligt i företagets hästlastbilar och hästtransporter och har gjort dem till branschens säkraste. Att Nina och jag dessutom delar ett stort hästintresse har också haft stor betydelse i denna affär då vi känner starkt för Clear Rounds mission, poängterar Ia Odell Balkeståhl, vd för Bällstaudde Förvaltning.

Clear Round grundades av Conny Ekman och Annika Elg och har drivits hemifrån hästgården Givetorp i Östergötland. Under sommaren 2022 stod Conny och Annika inför ett vägskäl. Antingen skulle de själva ta Clear Round på en eskalerande tillväxtresa eller så skulle de bromsa alternativt lämna över rodret till någon annan. De kom fram till att det bästa för bolaget och dem själva var att hitta nya ägare som kunde realisera Clear Rounds fulla förmåga. Efter lite efterforskning hittade Conny och Annika Exitpartners företagsmäklare Roger Eriksson på Bolagsplatsen.se.

– Vi träffade flera företagsmäklare men fastnade snabbt för Roger då han ingav stort förtroende från första stund. Han har varit ett starkt stöd, både professionellt och på ett personligt plan, genom hela affären och säkerställt en väldigt smidig process. Roger såg till att vi fick träffa många intressenter för att hitta den rätta köparen. Bällstaudde Förvaltning och familjen Odell var en klockren matchning! De har kunskapen, rätt värderingar och de finansiella musklerna att ta Clear Round vidare mot en starkare marknadsposition, framhåller Conny Ekman.

– För Clear Round innebär affären att företaget får en starkare ägare med mycket driv och engagemang. Conny och jag kommer vara kvar i företaget som rådgivande konsulter i ytterligare tre år. Vi ser fram emot att följa Clear Rounds fortsatta utveckling och få förmånen att hjälpa familjen Odell, säger Annika Elg.

Familjen Odell är på olika sätt engagerade i bland annat Autism- och Aspergerföreningen och har i samband med detta även sponsrat hästunderstödd terapi. Med förvärvet av Clear Round hoppas Nina och Ia kunna ta detta ett steg längre.

– Genom Clear Round vill vi inte bara sälja hästlastbilar och hästtransporter. Vi vill också skapa möjligheter för hästar och människor att mötas eftersom vi vet att samvaron med hästar bidrar till bättre mående och hälsa, förklarar Nina Odell.

Clear Round AB

Clear Round AB är med starkt fokus på säkerhet en viktig leverantör av hästlastbilar och hästtransporter i Sverige. Företagets lösningar för och fokus på hästarnas säkerhet är en anledning till att Granngården valt dem som leverantör till sin kedja. Clear Round har bland annat en patenterad säkerhetsbom som utlöses automatiskt vid stegring samt en unik säkerhetshylla som motverkar kompressioner i hästryggen vid krock eller inbromsning.

Bällstaudde Förvaltning AB

Bällstaudde Förvaltning AB ingår i Bällstauddeföretagen som ägs av Elisabeth och Mats Odell och drivs tillsammans med döttrarna Ia Odell Balkeståhl och Nina Odell. Företaget har cirka femtio års erfarenhet av att bedriva boende- och daglig verksamhet samt bygga bostäder i enlighet med LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Bällstauddeföretagen har även byggt förskolor samt byggt och förvaltat gruppbostäder och centrumfastigheter.

Sparc Group förstärker koncernen med Låskompetens

Sparc Group Gruppfoto

En av installationsbranschens snabbast växande koncerner, Sparc Group AB, har stärkt gruppens erbjudande inom lås och passersystem genom att förvärva Stockholmsbaserade Låskompetens AB. Transaktionen genomfördes den 18 januari, vilket innebar att Sparc Group växte till 49 bolag och drygt 600 anställda med branschledande installationslösningar över hela Sverige.

Låskompetens ägdes tidigare av Gyllinger Asset Protection och är i grunden låssmed och erbjuder kompletta installationer inom lås, passersystem och säkerhetsutrustning. Deras produkter och tjänster omfattar även lås- och kassaskåpsöppningar samt installationer av larm-, galler- och gallergrindar, säkerhetsdörrar, brandskydd med mera. Företaget har en säkerhetsbutik med låsservice på Kungsholmen i Stockholm. Det finns idag sju anställda och arbetet bedrivs mestadels på plats hos kunderna. Bolaget omsätter årligen ca 25 MSEK med ett resultat EBIT på 5 MSEK.

Sparc Group omfattade efter förvärvet 49 bolag inom el-, tele- och datateknik samt VVS, automation, lås, larm och passersystem. Några få veckor senare bestod den snabbväxande koncernen av 52 bolag. Företagets ambition är att samla och samordna de bästa bolagen i installationsbranschen och erbjuda de mest attraktiva, kompletta, trygga och hållbara helhetslösningarna inom respektive affärsområde. Idag verkar bolaget över hela landet med lokala kontor och butiker från Malmö i söder till Falun i norr.

– Vi siktar högt och har vuxit snabbt, men för oss är riktning viktigare än hastighet. Förvärvsmodellen och vårt bolagsbyggande baseras på att vi ser dotterbolagen som våra kunder utifrån perspektivet hur moderbolaget kan serva dom på bästa sätt, säger Erik Björklund, VD och grundare av Sparc Group AB, och tillägger:

– Med ett långsiktigt och hållbart tänk utmärker vi oss i branschen. Framförallt hur vi betraktar och hanterar vår viktigaste resurs humankapitalet. Det är med en stark framåtrörelse och fokus på våra kunder och medarbetare som vi bygger hållbara bolag med växtkraft. Med våra dotterbolag levererar vi mervärden till marknaden som gör att vi växer tillsammans.

– För oss är det som att ”Sparca” in nya dörrar! Med inspiration från Erik och Sparcs framåtanda ser vi nu en annan framtid för bolaget i positiv riktning, framhåller Stefan Polanik, VD och grundare av Låskompetens AB

Förvärv av konsultbolag

Quest Consulting Kundreferens

Job Solution breddar sina tjänster genom förvärv av Quest Consulting

Med stöd av Exitpartner har bemannings- och rekryteringskoncernen Job Solution Sweden Holding AB (publ) förvärvat Quest Consulting Sverige AB med tillträde den 1 oktober 2022. Affären innebär att Job Solution förstärker sin tjänsteportfölj och position på marknaden för kompetensförsörjning i Skandinavien. Bolaget tar därmed ytterligare ett steg framåt i sin snabba tillväxtresa.

Job Solution har sedan starten 2015 fokuserat på kompetensförsörjning inom samhällsbyggnad, infrastruktur och industri. Företaget bedriver idag verksamhet genom sina dotterbolag i Sverige, Norge och Danmark. Genom förvärvet av Quest Consulting förstärker och kompletterar Job Solution sin palett av tjänster inom IT, teknik, administration, HR och ekonomi. Det betyder också att koncernens kundbas breddas inom den offentliga sektorn då Quest Consultings kunder främst är statliga organisationer.

Job Solutions affärsmodell är att samla bolag som erbjuder bemanning- och rekryteringstjänster och genom stöd och korsbefruktning systerbolagen emellan låta dessa utvecklas under egna varumärken.

– Från dag ett i den här processen har vi varit imponerade av Quest Consulting och ledarskapet i organisationen. Vi ser väldigt mycket fram emot att få integrera verksamheten i koncernen och att tillsammans med nuvarande VD utveckla bolaget och dess affär. Det här ger oss också en möjlighet att bredda tjänsteerbjudandet till våra kunder som idag efterfrågar affären som Quest Consulting kan erbjuda, säger Viktor Rönn, VD på Job Solution.

Quest Consulting grundades 2013 och har sedan dess haft en stadig tillväxt. Företaget förväntas bidra med en operationell omsättning på 18 MSEK, med en EBIT om 3,5 MSEK, till Job Solution-koncernen under 2022. Quest Consultings VD och ägare, Asko Kyyränmäki, kommer enligt förvärvsavtalet att fortsätta att arbeta som VD under nästkommande två verksamhetsår.

– Vi ser med stor entusiasm fram emot vår framtid tillsammans i koncernen där vi kan binda ihop affärerna mellan de olika systerbolagen för att kunna leverera bästa möjliga tjänst till våra kunder. Det finns synergier på många olika håll i den här affären och den kommer att gynna våra medarbetare, kunder och våra respektive kandidater och konsulter. Vi kommer att bli starkare tillsammans, säger Asko Kyyränmäki.

– I och med att Quest Consulting och Job Solution-koncernen jobbar inom direkta och närliggande områden finns det tydliga synergier i affären. Bland annat kommer Quest Consultings efterfrågade konsult- och interimstjänster att kunna erbjudas till Job Solutions befintliga kunder. Det finns också möjlighet att skapa en högre nyttjandegrad av de kandidatnätverk som Job Solutions dotterbolag förvaltar. Det är en affär som alla parter vinner stort på, poängterar Björn Bergman, Företagsmäklare på Exitpartner.

Asko Kyyränmäki berättar att när han börjat fundera på att sälja sitt företag blev han kontaktad av en intresserad köpare. När han fick deras bud uppstod så många frågor gällande allt från bolagsvärdet och LOI till villkor och överlåtelseavtal att han bestämde sig för att ta hjälp av en företagsmäklare.

– Valet föll på Björn Bergman på Exitpartner och det är jag tacksam för idag. Björn kunde sätta sig in i min situation och förstod mina tankar och frågor kring försäljningen. Med sitt mycket professionella och trygga arbetssätt och erfarenhet i avtalsfrågor, förhandlingar och övrig dialog med potentiella köpare gav han mig precis det stöd jag behövde, konstaterar Asko Kyyränmäki.

LYCKAT GENERATIONSSKIFTE

LYCKAT GENERATIONSSKIFTE

Från vänster Joachim Giers , Anders Berggren VD Karlskoga Kalibreringsteknik, Mikael Gustavsson VD MG Verktyg. Mäklare Lars Lindhe Exitpartner.

Sedan den 21 september är MG Verktyg i Göteborg ny majoritetsägare (85%%) i Karlskoga Kalibreringsteknik (Kaltek)

Både säljare och köpare ser stora synergieffekter med att MG Verktyg tar över ägandet. Mattias Gustavsson har en stark tro på att de kan tillföra många nya kunder till Kaltek.

Anders Berggren i mitten känner att som tidigare huvudägare hittat en bra lösning för framtiden, där han själv kan fasa ut i lagom takt och flera unga medarbetare blir delägare och företaget gör därmed ett fint generationsskifte.

Förvärv av anrik Bilhandlare

Motor-Nilsson Köping AB

Mercari Group växlar upp med Motor-Nilsson Köping

Bilkoncernen Mercari Group AB har med Exitpartners hjälp förvärvat Motor-Nilsson Köping AB och lägger därmed till Köping i sin portfölj av starka och väl etablerade bilföretag. Förvärvet innebär att Mercari Group förstärker sin regionala täckning och samlade erbjudande med Motor-Nilsson Köpings höga kvalitet, kompetens och service.

Motor-Nilsson Köping har funnits sedan 1966, men har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1955 då företaget startades av Karl-Erik Nilsson i Arboga. Idag kännetecknas företaget av lång branscherfarenhet och hög kunskapsnivå, god kvalitet och nöjda återkommande kunder. Motor-Nilsson Köping bedriver försäljning, reparation och service av person- och transportbilar.

Matz Forsberg, Partner & Företagsmäklare på Exitpartner, fick förtroendet att hjälpa till i försäljnings- och transaktionsprocessen mellan Mercari Group och Motor-Nilsson Köping.

– Det har varit spännande att få samarbeta med, förhandla och leda transaktionsprocessen mellan med dessa professionella parter, som från första mötet haft en öppen och rak dialog. Samarbetet och överlåtelseprocessen har fungerat väl. Köpare och säljare kompletterar varandra och det finns mycket goda synergier bolagen emellan, konstaterar Matz Forsberg.

Motor-Nilsson Köping blir det femte bilföretaget i koncernen som före köpet bestod av Bilgruppen i Eskilstuna, Bråviken Bil i Norrköping, HA Bil i Jönköping och Jonsson Bil i Örebro. Verksamheten i Motor-Nilsson Köping kommer fortsatt att bedrivas med samma företagskultur och varumärke som tidigare. Men genom uppköpet skapas helt nya möjligheter för företaget att utvecklas, expandera och förnya sina erbjudanden tillsammans med övriga bolag i gruppen.

– Jag är helt övertygad om att förvärvet och de nya samarbetsmöjligheterna kommer stärka både Motor-Nilsson Köping och hela Mercari Group-koncernen, framhåller Matz Forsberg.

Förvärv av bageriföretag

Hösten 2018 förvärvades Ronaldos Surdegsbageri i Linköping av Tommy Kullman och Karl Högquist. Verksamheten har på 8 år introducerat ett nytt brödkoncept och vuxit till att idag omfatta ett bageri och tre försäljningsställen, varav ett café. Under våren flyttar bageriet till nya ändamålsenliga lokaler för att på så vis tillmötesgå en ökad efterfrågan och möjliggöra fortsatt expansion.

Vitsord från säljaren av Ronaldos:

Vår mäklare har från första kontakten varit positivt, sakligt, kunnig och förtroendeingivande. Han ville sätta sig in i företagets verksamhet och vara påläst, där han efter hand presenterade flera lika förslag på hur vi skulle kunna nå rätt köpare. Vi presenterades under processen för flera olika köpare där diskussioner och förhandling sköttes av vår mäklare diskret och professionellt. Mäklaren arbetade så att kund/ köpare fick en bra kontakt och arbetade för att finna gemensamma nämnare som gjorde att kontakten stärktes vilket var positivt och gav ett bra avslut på affären.

Anledningen till att vi valde Exitpartner var att vi ville ha en ”nära” kontakt (bo i samma stad) så man enkelt kunde ordna möten ”öga för öga” samtidigt som vi kunde dra nytta av att man som mäklarföretag finns representerade i hela landet.

Läs mer om att sälja företag