Integritetspolicy

Begäran om samtycke

Din integritet är viktig för oss, därför har vi upprättat denna integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar och skyddar dina uppgifter, samt dina rättigheter. Exitpartner AB vill behandla personuppgifter om dig. Det vill vi göra för att kunna skicka erbjudanden om företagsförvärv samt nyhetsbrev till dig.

Du har alltid rätt att enkelt kunna motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföring. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är det lokala mäklarkontor som du har kontakt med och som är en del av den rikstäckande kedjan Exitpartner AB (556844–1306), Box 34046, 100 26 Stockholm, Tel: 08-650 63 60, Mail avseende personuppgifter: kontakt@exitpartner.se Exitpartner behandlar personuppgifter i enlighet med gällande svenska lagar samt EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation).

Oftast är det uppgifter som du själv lämnar till oss i samband med anmälan till nyhetsbrev, visat intresse för något företag eller någon av våra tjänster, t ex värdering. Vanligtvis består uppgifterna av namn, adress, mailadress och telefonnummer. I de fall du är köpare eller säljare så samlar vi även in kontouppgifter samt kopia av ID-handling. Surfar du på vår hemsida och godkänner cookies så lagrar vi även ditt ip-nummer av statistiska skäl i Google Analythics.

Vad är syftet med att samla in och spara uppgifterna?

Huvudsakligen är det för att kunna tillhandahålla våra tjänster samt skicka nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig.

På vilken grund sparar vi uppgifterna?

Det finns olika grunder för att spara personuppgifter, primärt är det nedanstående som berör relationen mellan oss och dig som kund:

  • Samtycke, då du själv samtyckt till att vi sparar uppgifter.
  • Avtal, då vi har ett avtal med dig som kräver personuppgifter t ex ett köpekontrakt.
  • Lagkrav, t ex måste vi arkivera uppgifter från en genomförd företagsaffär.
  • Även Bokföringslagen och Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
  • Intresseavvägning, då intresset för oss att kontakta dig väger tyngre än ditt intresse av skydd av personuppgifter, t ex spara telefonnummer och mailadress för att kontakta en intressent efter erhållet prospekt.

Vi delar aldrig dina uppgifter till någon utomstående part.

Jag samtycker till att Exitpartner AB behandlar personuppgifter om mig på det sätt som beskrivs ovan.