Nyttja vår kompetens även vid andra ägarförändringar

En vanlig typ av ägarförändring är att ägaren/ägarna växlar ner sitt ägande i stället för att överlåta hela företaget. Ägaren vill kanske hitta en aktiv partner och delägare som kan komplettera ägaren i den operativa verksamheten och tillföra kompetens i företagsledningen. Det kan också vara ett första steg till att avveckla sitt ägande. För många är steget att gå från en anställning till ett ensamägande av ett företag lite för stort och då kan den här stegvisa överlåtelsen av aktiebolaget passa bättre.

Att förbereda för expansion

Det är även vanligt att ta in nya ägare i företaget för att kunna expandera mer effektivt. Med nya kompetenser i företaget står man bättre rustad för de utmaningar som kommer med en expansion.

Nya marknader och nya typer av produkter eller tjänster är exempel på expansion där överlåtelse av en del av företaget till en ny ägare ger ny kompetens för utvecklingen. Med den nytillkomna kompetensen ökar ofta även förutsättningarna att också hitta nya medarbetare med rättprofil.

Nyttja vår kompetens vid ägarförändring och generationsskifte!

Exitpartner har verktyg för att både hitta rätt partner och att förebygga faktorer som kan orsaka problem i ett senare skede. Vi börjar med att genomföra en noggrann analys av förutsättningarna och en del av vårt erbjudande är att hantera dessa frågor på det sätt som blir optimalt för våra kunder.

Vi på Exitpartner har lång erfarenhet av den här typen av överlåtelse av företag och vet att processen att överlåta aktiebolag (eller delar av det) till en ny partner kan vara en utmaning.

Med Exitpartner vid er sida kommer många frågetecken att rätas ut och skapa trygghet i processen. Vi kan också upprätta olika avtal som tex aktieöverlåtelseavtal och aktieägaravtal.

Ta gärna kontakt med oss för att diskutera igenom just ert fall. Vi hjälper er genom processen oavsett om ni vill expandera eller växla ner i ert företagande. Ett förutsättningslöst första möte kostar inget, men kan leda till ett ”nytt liv” för både aktiebolaget och dess ägare. Du hittar våra kontaktuppgifter och formulär för intresseanmälan här.

Välkommen till Exitpartner – företagsmäklaren.

Intresseanmälan

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er att ägarväxla i företaget? Fyll i formuläret här nedan så hör vi av oss.