Bra rådgivning är förutsättningen för en lyckad företagsöverlåtelse.

Kontakta någon av företagsmäklarna på Exitpartner så hjälper vi dig genom hela överlåtelseprocessen

När köpare och säljare redan träffats

Har du redan hittat en köpare till ditt företag, eller säljare om det är du som är köparen? Det är utmärkt, då har ni kommit en bit på vägen mot en lyckosam företagsöverlåtelse. Det är dock mycket som kvarstår innan köpare och säljare kan skaka hand på banken. Som företagsmäklare hjälper vi dig genom hela köp- eller säljprocessen.

Olika typer av företagsöverlåtelser

Exitpartner hjälper årligen många företag med att göra klart affären mellan köpare och säljare där båda parter redan är överens om att de vill göra en affär. Kanske vill man ha en oberoende värdering av företaget, eller så vill man jämföra en aktieöverlåtelse med en inkråmsöverlåtelse. Ägaren eller andra nyckelpersoner behöver kanske knytas till företaget under en längre tid efter överlåtelsen eller så behöver man hitta ett bra upplägg för finansiering och köpeskillingens erläggande. Frågeställningarna är, som ni märker, många.

Generationsskifte är ett annat område där en erfaren företagsmäklare kan hjälpa er genom processen så att övergången blir så smidig som möjligt. Ofta gäller det överlåtelse inom familjen, men det kan även vara överlåtelse till någon utanför familjen. Vi arbetar dagligen med frågor som uppstår vid olika typer av företagsöverlåtelser och kan komma med genomarbetade förslag på upplägg som passar parterna. Vi ser också till att det blir riktiga avtal mellan parterna så att både köpare och säljare kan känna sig trygga när affären är avslutad och ägarskiftet genomfört. En kontakt med Exitpartner kan spara mycket tid och pengar även om ni redan är överens om affären.

Behöver verksamheten ett kapitaltillskott?

En vanlig situation är att företagets kapitalbas behöver förstärkas av någon anledning och därför behöver hitta en investerare. Det kan t.ex. handla om en satsning på att utveckla nya produkter, att ta sig in i ett nytt marknadssegment eller kanske göra en exportsatsning.

Rör det sig om ett tillskott av ägarkapital så kan det komma från en eller flera investerare i en s.k. private placement, till skillnad mot placeringar i bolag vars aktier handlas och noteras på offentliga marknadsplatser. Vi på Exitpartner arbetar med att hitta lämpliga investerare, vara ett stöd i kontakter, förhandlingar och i upprättandet av avtal med nya ägare/investerare.

Ta gärna kontakt med oss för att diskutera igenom just ert fall. Vi hjälper er genom processen oavsett om ni är i behov av kapitalanskaffning eller en ny affärspartner. Ett förutsättningslöst första möte kostar inget, men kan leda till ett ”nytt liv” för både företaget och er ägare.

Välkommen till Exitpartner – företagsmäklaren