Såld

Bud- och transportservice Öresundsregionen

Modern verksamhet erbjuder effektiva, flexibla och miljöanpassade transporttjänster.
Lättare gods inom Öresundsregionen och Skåne med bilar upp till 8 ton lastkapacitet.
Företaget erbjuder specialtjänster inklusive farligt gods.
Stora möjligheter för expansion med god lönsamhet.
Omsättning ca 30 MSEK, Rörelsemarginal ca 15%.

KONTAKTA
Maths Elowsson, 070 899 99 82
maths.elowsson@exitpartner.se