Såld

Bildemontering i Fornåsa

Fornåsa Bildemontering AB grundades 2015, och ligger som namnet anger i Fornåsa mellan Motala och Linköping. Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler på egen fastighet.

En betydande del av verksamheten hantering av ELV bilar (återvinning av uttjänta fordon) , dvs till största delen hantering av skrotbilar för återvinning av press skrot, batterier, aluminium och katalysatorer. Parallellt med ELV hanteringen så har man framgångsrikt byggt upp ett växande eget reservdelslager av begagnade bildelar som till största del säljs via bildelsbasen.se

Markområde ca 22 600 kvm
Kontor/Kundmottagning 112 kvm
Mindre kontor i separat byggnad 68 kvm
Uppvärmd demonteringshall 400 kvm
Lagerhall (kallhall) 1 200 kvm

Omsättningsintervall 3–4 MSEK
Köpeskilling intervall 5-6 MSEK inklusive fastigheten

Läs mer om företaget här: