Vi ger dig ett bra underlag för att kunna ta välgrundade beslut

Funderar du på att sälja ditt företag, ta in en kompanjon eller förvärva ett bolag? Det finns många tillfällen då man har behov av att få en opartisk och professionell värdering av ett företag. Vill du veta vad ditt företag är värt? Vi kan ta fram en företagsvärdering som är anpassad efter ditt syfte, din situation och ditt företag.

Hur värderar man ett företag?

Exitpartner har stor erfarenhet av företagsvärderingar och flera av våra företagsmäklare är förordnade värderingsmän av Sveriges Handelskamrar. Då vår huvudsakliga verksamhet är att sälja företag får vi hela tiden värdefull information från marknaden om hur priser går upp och ner i olika branscher.

Vi arbetar med olika värderingsmodeller och anpassar vårt arbetssätt efter det behov du har. Behöver du en substansvärdering så tittar vi efter olika övervärden i den utrustning som bolaget äger. Vill du få ett ungefärligt värde kan vi göra jämförelser med snarlika bolag där vi känner till värdet.

Det mest korrekta värdet på ett bolag fås genom en avkastningsvärdering, dvs. vad bolaget kan återbetala till sin ägare sett över en given tid. Denna metod tar hänsyn till både företagets konkurrenskraft och marknadens utveckling och ställer därmed höga krav på den som skall försöka sia om framtiden.

Oavsett vilket ditt behov är så kan du tryggt vända dig till Exitpartner för att få en professionell och opartisk bolagsvärdering!

Exitanalys – en insats som höjer företagsvärdet

En Exitanalys syftar till att identifiera åtgärder som ökar marknadsvärdet på företaget. Baserat på tillgänglig dokumentation och intervjuer med nyckelpersoner gör vi en strukturerad genomlysning av hela verksamheten. Vi rekommenderar att man börjar något år före en planerad försäljning då det ger bästa effekt.

En Exitanalys görs med ’köparglasögon’ och genererar ett paket av förbättringsåtgärder som ökar marknadsvärdet – och resulterar i en högre köpeskilling vid den kommande försäljningen.

Exitanalysen kan generera förslag till mer genomgripande åtgärder som att se över själva affärsmodellen eller produktmixen men också insatser för att knyta nyckelpersoner fastare till företaget eller verifiera mångåriga affärskritiska kund- eller leverantörskontakter i skriftliga avtal. Lika viktigt kan vara insatser för att kvalitetssäkra den information företaget lämnar om sin ekonomi och verksamhet. Allt från periodrapporter och årsbokslut till styrelse- och bolagsstämmoprotokoll måste tåla en professionell granskning.

I de allra flesta fall går det att hitta åtgärder som ger förbättringar inom tillgänglig tid och till försvarbara kostnader. Åtgärder som gör företaget lönsammare och attraktivare vilket ger fler och tryggare spekulanter vid den kommande försäljningen – och därmed höjer marknadsvärdet.

Exitanalysen tar bara några veckor att genomföra och vi offererar gärna ett fast pris för vår insats.

Och som vi redan sagt, börja i tid så blir utfallet bättre.

Välkommen till Exitpartner – företagsmäklaren