Låt oss hjälpa dig vid ägarskifte

Nyttja vår kompetens vid andra ägarförändringar

Överväger du på att ta in en partner till företaget?

En typ av ägarförändring är att ägaren/ägarna i stället för att sälja hela företaget växlar ner sitt ägande. Ägaren vill kanske hitta en aktiv partner eller delägare som kan komplettera ägaren i den operativa verksamheten och tillföra kompetens i företagsledningen.

I dessa fall kan vi på Exitpartner åta oss att genomföra en noggrann analys av förutsättningarna och en marknadsvärdering av verksamheten. Vi kan också ta oss an uppgiften att hitta rätt affärspartner eller företag och så småningom bidra bl.a. i upprättandet av ett aktieägaravtal.

Behöver verksamheten ett kapitaltillskott?

En vanlig situation är att företagets kapitalbas behöver förstärkas av någon anledning och därför behöver hitta en investerare. Det kan t.ex. handla om en satsning på att utveckla nya produkter, att ta sig in i ett nytt marknadssegment eller kanske göra en exportsatsning.

Rör det sig om ett tillskott av ägarkapital så kan det komma från en eller flera investerare i en s.k. private placement, till skillnad mot placeringar i bolag vars aktier handlas och noteras på offentliga marknadsplatser. Vi på Exitpartner arbetar med att hitta lämpliga källor, vara ett stöd i kontakter, förhandlingar och i upprättandet av avtal med nya ägare/investerare.

Ta gärna kontakt med oss för att diskutera igenom just ert fall. Vi hjälper er genom processen oavsett om ni är i behov av kapitalanskaffning eller en ny affärspartner. Ett förutsättningslöst första möte kostar inget, men kan leda till ett ”nytt liv” för både företaget och dess ägare. Du hittar våra kontaktuppgifter och formulär för intresseanmälan här.

Välkommen till Exitpartner.

Intresseanmälan

Vill du veta mer om vår företagsvärdering? Fyll i formuläret här nedan så hör vi av oss.