Ett ägarskifte kräver stor erfarenhet.
Vi finns här för att hjälpa dig.

Nyttja vår kompetens vid andra ägarförändringar

Överväger du på att ta in en partner till företaget?

En typ av ägarförändring är att ägaren/ägarna i stället för att sälja hela företaget växlar ner sitt ägande. Ägaren vill kanske hitta en aktiv partner eller delägare som kan komplettera ägaren i den operativa verksamheten och tillföra kompetens i företagsledningen.

I dessa fall kan vi på Exitpartner åta oss att genomföra en noggrann analys av förutsättningarna och en marknadsvärdering av verksamheten. Vi kan också ta oss an uppgiften att hitta rätt affärspartner eller företag och så småningom bidra i upprättandet av både ett aktieöverlåtelseavtal och ett aktieägaravtal.

Ta gärna kontakt med oss för att diskutera igenom just ert fall. Vi hjälper er genom processen oavsett om ni vill expandera eller växla ner i ert företagande. Ett förutsättningslöst första möte kostar inget, men kan leda till ett ”nytt liv” för både företaget och dess ägare. Du hittar våra kontaktuppgifter och formulär för intresseanmälan här.

Välkommen till Exitpartner.

Intresseanmälan

Vill du veta mer om vår företagsvärdering? Fyll i formuläret här nedan så hör vi av oss.

* = obligatorisk uppgift