Exitpartner AB är ett partnerägt bolag som erbjuder ägare, styrelser och företagsledningar i små och medelstora företag mäklartjänster och rådgivning vid ägarskiften. Partners och anslutna mäklare har alla mångårig erfarenhet av företagsledning i olika linjebefattningar, styrelsearbete och rådgivning i företagsaffärer.Vårt kunderbjudande är lite bredare och omfattar mer än bara själva sälj- och köpprocessen. 

Vi erbjuder oss att vara vår uppdragsgivares rådgivande partner även i ägarförändringar som inte leder till en exit.

Hör av dig till någon av oss så berättar vi gärna mer.

Välkommen till exitpartner