Exitanalys höjer värderingenEn Exitanalys syftar till att identifiera åtgärder som ökar marknadsvärdet på företaget.  Baserat på tillgänglig dokumentation och intervjuer med nyckelpersoner görs en strukturerad genomlysning av hela verksamheten. Helst något år före en planerad försäljning för att garantera bästa möjliga effekt. 
  
En Exitanalys görs med ’köparglasögon’ och genererar ett paket av förbättringsåtgärder som ökar marknadsvärdet - och resulterar i en högre köpeskilling vid den kommande försäljningen.
 
Exitanalysen kan generera förslag till mer genomgripande åtgärder som att se över själva affärsmodellen eller produktmixen men också insatser för att knyta nyckelpersoner fastare till företaget eller verifiera mångåriga affärskritiska kund- eller leverantörskontakter i skriftliga avtal. Inte mindre viktigt kan vara insatser för att kvalitetssäkra den information företaget lämnar om sin ekonomi och verksamhet. Allt från periodrapporter och årsbokslut till styrelse- och bolagsstämmoprotokoll måste tåla en professionell granskning.
 
I de allra flesta fall går det att hitta åtgärder som ger förbättringar inom tillgänglig tid och till försvarbara kostnader. Åtgärder som gör företaget attraktivare vilket ger fler och tryggare spekulanter vid den kommande försäljningen - och därmed höjer marknadsvärdet.
 
Exitanalysen tar bara några veckor att genomföra och vi offererar gärna ett fast pris för vår insats.
Och som vi redan sagt, börja i tid så blir utfallet bättre.
 
Välkommen till exitpartner.