Låt oss värdera ditt företagFunderar du på att sälja ditt företag, ta in en kompanjon eller förvärva ett bolag? Det finns många tillfällen då man har behov av att få en opartisk och professionell värdering av ett företag. Det är inte bara antalet situationer, där man vill ha en företagsvärdering, som är många utan också antalet värderingsmetoder. Vill du veta vad ditt företag är värt? Vi kan ta fram en företagsvärdering som är anpassad efter ditt syfte, din situation och ditt företag.
 

Hur värderar man ett företag?

Exitpartner har stor erfarenhet av företagsvärderingar och flera av våra mäklare är förordnade värderingsmän av Sveriges Handelskamrar. Eftersom vår huvudsakliga verksamhet är att sälja företag, får vi hela tiden värdefull information från marknaden om hur priser går upp och ner i olika branscher.

Vi arbetar med olika värderingsmodeller och anpassar vårt arbetssätt efter det behov du har. Behöver du en substansvärdering så tittar vi efter olika övervärden i den utrustning som bolaget äger. Vill du få ett ungefärligt värde kan vi göra jämförelser med snarlika bolag där vi känner till värdet.

Det mest korrekta värdet på ett bolag fås genom en avkastningsvärdering, dvs. vad bolaget kan återbetala till sin ägare sett över en given tid. Denna metod tar hänsyn till både företagets konkurrenskraft och marknadens utveckling och ställer därmed höga krav på den som skall försöka sia om framtiden.

Oavsett vilket ditt behov är så kan du tryggt vända dig till Exitpartner för att få en professionell och opartisk bolagsvärdering! Välkommen att kontakta oss.