Referenser

Referensobjekt

Läs mer om några företag som vi förmedlat och hur våra uppdragsgivare upplevt samarbetet med Exitpartner

Förvärv av konsultbolag

Quest Consulting Kundreferens

Job Solution breddar sina tjänster genom förvärv av Quest Consulting

Med stöd av Exitpartner har bemannings- och rekryteringskoncernen Job Solution Sweden Holding AB (publ) förvärvat Quest Consulting Sverige AB med tillträde den 1 oktober 2022. Affären innebär att Job Solution förstärker sin tjänsteportfölj och position på marknaden för kompetensförsörjning i Skandinavien. Bolaget tar därmed ytterligare ett steg framåt i sin snabba tillväxtresa.

Job Solution har sedan starten 2015 fokuserat på kompetensförsörjning inom samhällsbyggnad, infrastruktur och industri. Företaget bedriver idag verksamhet genom sina dotterbolag i Sverige, Norge och Danmark. Genom förvärvet av Quest Consulting förstärker och kompletterar Job Solution sin palett av tjänster inom IT, teknik, administration, HR och ekonomi. Det betyder också att koncernens kundbas breddas inom den offentliga sektorn då Quest Consultings kunder främst är statliga organisationer.

Job Solutions affärsmodell är att samla bolag som erbjuder bemanning- och rekryteringstjänster och genom stöd och korsbefruktning systerbolagen emellan låta dessa utvecklas under egna varumärken.

– Från dag ett i den här processen har vi varit imponerade av Quest Consulting och ledarskapet i organisationen. Vi ser väldigt mycket fram emot att få integrera verksamheten i koncernen och att tillsammans med nuvarande VD utveckla bolaget och dess affär. Det här ger oss också en möjlighet att bredda tjänsteerbjudandet till våra kunder som idag efterfrågar affären som Quest Consulting kan erbjuda, säger Viktor Rönn, VD på Job Solution.

Quest Consulting grundades 2013 och har sedan dess haft en stadig tillväxt. Företaget förväntas bidra med en operationell omsättning på 18 MSEK, med en EBIT om 3,5 MSEK, till Job Solution-koncernen under 2022. Quest Consultings VD och ägare, Asko Kyyränmäki, kommer enligt förvärvsavtalet att fortsätta att arbeta som VD under nästkommande två verksamhetsår.

– Vi ser med stor entusiasm fram emot vår framtid tillsammans i koncernen där vi kan binda ihop affärerna mellan de olika systerbolagen för att kunna leverera bästa möjliga tjänst till våra kunder. Det finns synergier på många olika håll i den här affären och den kommer att gynna våra medarbetare, kunder och våra respektive kandidater och konsulter. Vi kommer att bli starkare tillsammans, säger Asko Kyyränmäki.

– I och med att Quest Consulting och Job Solution-koncernen jobbar inom direkta och närliggande områden finns det tydliga synergier i affären. Bland annat kommer Quest Consultings efterfrågade konsult- och interimstjänster att kunna erbjudas till Job Solutions befintliga kunder. Det finns också möjlighet att skapa en högre nyttjandegrad av de kandidatnätverk som Job Solutions dotterbolag förvaltar. Det är en affär som alla parter vinner stort på, poängterar Björn Bergman, Företagsmäklare på Exitpartner.

Asko Kyyränmäki berättar att när han börjat fundera på att sälja sitt företag blev han kontaktad av en intresserad köpare. När han fick deras bud uppstod så många frågor gällande allt från bolagsvärdet och LOI till villkor och överlåtelseavtal att han bestämde sig för att ta hjälp av en företagsmäklare.

– Valet föll på Björn Bergman på Exitpartner och det är jag tacksam för idag. Björn kunde sätta sig in i min situation och förstod mina tankar och frågor kring försäljningen. Med sitt mycket professionella och trygga arbetssätt och erfarenhet i avtalsfrågor, förhandlingar och övrig dialog med potentiella köpare gav han mig precis det stöd jag behövde, konstaterar Asko Kyyränmäki.

LYCKAT GENERATIONSSKIFTE

LYCKAT GENERATIONSSKIFTE

Från vänster Joachim Giers , Anders Berggren VD Karlskoga Kalibreringsteknik, Mikael Gustavsson VD MG Verktyg. Mäklare Lars Lindhe Exitpartner.

Sedan den 21 september är MG Verktyg i Göteborg ny majoritetsägare (85%%) i Karlskoga Kalibreringsteknik (Kaltek)

Både säljare och köpare ser stora synergieffekter med att MG Verktyg tar över ägandet. Mattias Gustavsson har en stark tro på att de kan tillföra många nya kunder till Kaltek.

Anders Berggren i mitten känner att som tidigare huvudägare hittat en bra lösning för framtiden, där han själv kan fasa ut i lagom takt och flera unga medarbetare blir delägare och företaget gör därmed ett fint generationsskifte.

Förvärv av anrik Bilhandlare

Motor-Nilsson Köping AB

Mercari Group växlar upp med Motor-Nilsson Köping

Bilkoncernen Mercari Group AB har med Exitpartners hjälp förvärvat Motor-Nilsson Köping AB och lägger därmed till Köping i sin portfölj av starka och väl etablerade bilföretag. Förvärvet innebär att Mercari Group förstärker sin regionala täckning och samlade erbjudande med Motor-Nilsson Köpings höga kvalitet, kompetens och service.

Motor-Nilsson Köping har funnits sedan 1966, men har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1955 då företaget startades av Karl-Erik Nilsson i Arboga. Idag kännetecknas företaget av lång branscherfarenhet och hög kunskapsnivå, god kvalitet och nöjda återkommande kunder. Motor-Nilsson Köping bedriver försäljning, reparation och service av person- och transportbilar.

Matz Forsberg, Partner & Företagsmäklare på Exitpartner, fick förtroendet att hjälpa till i försäljnings- och transaktionsprocessen mellan Mercari Group och Motor-Nilsson Köping.

– Det har varit spännande att få samarbeta med, förhandla och leda transaktionsprocessen mellan med dessa professionella parter, som från första mötet haft en öppen och rak dialog. Samarbetet och överlåtelseprocessen har fungerat väl. Köpare och säljare kompletterar varandra och det finns mycket goda synergier bolagen emellan, konstaterar Matz Forsberg.

Motor-Nilsson Köping blir det femte bilföretaget i koncernen som före köpet bestod av Bilgruppen i Eskilstuna, Bråviken Bil i Norrköping, HA Bil i Jönköping och Jonsson Bil i Örebro. Verksamheten i Motor-Nilsson Köping kommer fortsatt att bedrivas med samma företagskultur och varumärke som tidigare. Men genom uppköpet skapas helt nya möjligheter för företaget att utvecklas, expandera och förnya sina erbjudanden tillsammans med övriga bolag i gruppen.

– Jag är helt övertygad om att förvärvet och de nya samarbetsmöjligheterna kommer stärka både Motor-Nilsson Köping och hela Mercari Group-koncernen, framhåller Matz Forsberg.

Förvärv av bageriföretag

Hösten 2018 förvärvades Ronaldos Surdegsbageri i Linköping av Tommy Kullman och Karl Högquist. Verksamheten har på 8 år introducerat ett nytt brödkoncept och vuxit till att idag omfatta ett bageri och tre försäljningsställen, varav ett café. Under våren flyttar bageriet till nya ändamålsenliga lokaler för att på så vis tillmötesgå en ökad efterfrågan och möjliggöra fortsatt expansion.

Vitsord från säljaren av Ronaldos:

Vår mäklare har från första kontakten varit positivt, sakligt, kunnig och förtroendeingivande. Han ville sätta sig in i företagets verksamhet och vara påläst, där han efter hand presenterade flera lika förslag på hur vi skulle kunna nå rätt köpare. Vi presenterades under processen för flera olika köpare där diskussioner och förhandling sköttes av vår mäklare diskret och professionellt. Mäklaren arbetade så att kund/ köpare fick en bra kontakt och arbetade för att finna gemensamma nämnare som gjorde att kontakten stärktes vilket var positivt och gav ett bra avslut på affären.

Anledningen till att vi valde Exitpartner var att vi ville ha en ”nära” kontakt (bo i samma stad) så man enkelt kunde ordna möten ”öga för öga” samtidigt som vi kunde dra nytta av att man som mäklarföretag finns representerade i hela landet.

Förvärv av Friskola

friskola

Atvexa AB (publ.) har förvärvat Järna Friskola AB som är en Montessoriinspirerad grundskola i Södertälje kommun.

– Vi är glada och stolta över att vi nu utökar vår montessoriverksamhet med ytterligare en verksamhet, säger VD Katarina Sjögren.

Järna friskola startades 1999 av nio pedagoger med visionen att skapa en skola som inspirerades av Maria Montessoris tankar om barns lärande och deras utveckling. Idag har skolan 32 anställda och ca 260 elever från förskoleklass till årskurs 9.

– Exitpartner presenterade flera bra och tänkbara köpare för oss och där valet slutligen hamnade på Atvexa, säger tidigare delägaren och ordföranden Anne Wansölin. Säljarna kommer att arbeta kvar som lärare på skolan.

Förvärv av Vattenfilterbolag

vattenfilterbolag

NielNord Invest förvärvar samtliga aktier i vattenfilterbolaget Aqua Invent AB i Lomma.
Aqua Invent är från början ett forskningsprojekt från Ideon Science Park i Lund som därefter utvecklades till vattenreningsprodukter och försäljning.

– Vi har haft en fantastisk resa med vår verksamhet som grundades 1984. Att bolaget nu får ny kraft och utvecklas vidare med nytt ledarskap gläder oss” säger Agneta Blennow och Lennart Nilsson.

– Aqua Invent har en stark teknisk produkt, en solid kundbas och ett väl etablerat varumärke. Nu vill vi att Aqua Invent ska ta nästa steg och stärka sin position som tekniskt kompetent leverantör säger Håkan Nordkvist. Han ser möjligheter såväl i att bredda programmet som den geografiska spridningen. – Vi kommer att jobba intensivt med våra kanaler och partnerskap med installatörer och återförsäljare. Vi kommer att bli mer aktiva och synliga på marknaden.” fortsätter han. Med duktiga medarbetare som har en djup erfarenhet och kompetens känner jag mig trygg i att vi kommer att uppnå våra mål.

Förvärv av speditionsföretag

Referens speditionsföretag

Scandinavian Shipping & Logistics (SSL) har förvärvat speditionsföretaget Unitrans. SSL är en oberoende logistikleverantör med säte i Sverige. Med nätverk av partners och agenter runt om i världen erbjuder SSL ett omfattande utbud av logistiklösningar. Företaget har kontor i Göteborg, Norrköping och Helsingfors.

– Förvärvet betyder att vi stärker vår position som logistikföretag såväl i Sverige som på den globala marknaden, säger Björn Eklund, ägare till SSL.

– Att få en stark ägare med en tydligt uttalad tillväxtstrategi ger både våra befintliga kunder och medarbetare nya möjligheter. Vi kommer till en professionell logistikmiljö anpassad för både små och stora kunder, där vår kompetens från start kan appliceras i verksamheten. Vi kommer även fortsatt ha stort kundfokus inom våra nuvarande affärsområden, säger Kenneth Andersson, en av de tre ägarna till Unitrans.

Genom hela försäljningsprocessen har Exitpartner verkat som rådgivare till Unitrans ägare.

Läs mer om att sälja företag