Återhämtningen är inte bara runt hörnet. Den är bred.” – En positiv rubrik som sammanfattar det glädjande läget i den svenska ekonomin enligt SvD Näringsliv.

Det finns en optimistisk prognos för tillväxten inom nästan alla sektorer. Exporten, investeringarna inom industrin och till och med hushållens konsumtion, som tidigare har visat en nedåtgående trend under fem kvartal, förväntas nu öka. Till detta bidrar även offentlig konsumtion genom investeringar inom områden som försvar, polis, rättsväsende, skola och äldrevård.

En av de viktigaste faktorerna bakom återhämtningen av hushållens konsumtion är den lägre inflationen och de fallande räntorna. Enligt KI (Konjunkturinstitutet) förväntas inflationen minska avsevärt från det nuvarande genomsnittet på 6 procent till under Riksbankens mål på 2 procent nästa år och året därpå.

Kronan har också stärkts betydligt, vilket delvis kan förklaras av flera faktorer. Riksbankens återhållsamma räntehöjningar och en begränsad ökning av lönerna har bidragit till att dämpa hushållens efterfrågan. Dessutom har priserna på råvaror, energi och frakt fallit kraftigt, vilket minskar företagens behov och möjligheter att höja sina priser.

Tidigare var det flera negativa faktorer som påverkade inflationen uppåt. Nu är det istället flera positiva faktorer som bidrar till att inflationen går nedåt. Detta skapar en gynnsam situation för de som överväger att sälja sina företag eller verksamheter. Det är viktigt att komma ihåg att en försäljningsprocess vanligtvis tar mellan 6-12 månader, så det kan vara läge att börja överväga alternativen redan nu.

Kalender
6 mars, 2024