Hög marknadsaktivitet trots turbulens

2022 blev ett rekordår för Exitpartner sett till genomförda transaktioner. Trots krig, börsfall, räntechocker och galopperande elpriser köptes och såldes bolag med oförminskad intensitet. Trenden gällde i synnerhet onoterade mindre och medelstora entreprenörsbolag. Det starka marknadsläget ser dessutom ut att hålla i sig då vi inlett året med många nya uppdrag och framgångsrika avslut. Det är svårt att spå närmaste framtiden med tanke på den osäkerhet som råder kring makrotrenderna, men på Exitpartner ser vi i dagsläget ingen avmattning i sikte.

Det finns många skäl till den höga aktiviteten. Bland annat finns på säljarsidan idag en stor andel företagsägare som uppnått pensionsålder och ser det som ett bra tillfälle att växla ned och få njuta av entreprenörskapets frukter. Många säljare ser också en möjlighet att kunna frigöra kapital för att återinvestera eller starta en ny verksamhet och entreprenörsresa. För köparna ser värderingarna mer attraktiva ut och många passar på att göra bra affärer och förstärka eller utöka verksamheten. 

Inbromsning för större affärer och cykliska branscher… 

Om hela spektrat av företagstransaktioner räknas in – noterade, onoterade och små som stora bolag – har en viss inbromsning skett i förhållande till rekordåret 2021. Enligt Grant Thorntons transaktionsrapport, som kartlägger alla företagsaffärer upp till 100 miljoner euro i Norden, ökade antalet transaktioner mellan 2021 och 2020 med 56 %. PwC konstaterade också, i sin globala rapport M&A Industry Trends 2022, att både värdet av och antalet transaktioner nådde rekordnivåer under 2021. Rapporten visar att 24 % fler transaktioner gjordes med totalt 57 % högre försäljningsvärde mellan 2021 och 2020 i de 24 branscher som analyseras. Detta omsättningsrekord ligger också 20 procent över den tidigare toppnoteringen från 2007. 

Under 2022 har både antalet affärer och värdet på dem backat inom framförallt väldigt stora transaktioner, så kallade megadeals, samt konjunkturkänsliga och energiintensiva verksamheter. Kriget i Ukraina, råvaru- och komponentbrist, elkrisen och den utdragna kampen mellan inflation och centralbank har triggat en ekonomisk avkylning som gjort investerare lite försiktigare. Med det sagt, är det dock många branscher som fortfarande går bra, där både antalet transaktioner och värdet på dem fortsätter att öka. Och man ska komma ihåg att även om försäljningspriset minskar något och färre bolag byter ägare inom vissa sektorer går vi från rekordnivåer till kanske mer långsiktigt hållbara värderingar. 

… men fortsatt starkt intresse för mindre och medelstora entreprenörsbolag

Den inbromsning som sker inom köp och försäljning av större och till största del noterade bolag har hittills inte observerats för onoterade mindre företag. Det kan visserligen bero på att det finns en större tröghet i marknadssvängningarna för små och medelstora ägarledda bolag. Vår uppfattning är att mindre entreprenörsbolag är mer flexibla och motståndskraftiga samt mindre konjunkturkänsliga och erbjuder därmed större utvecklingsmöjligheter i goda som dåliga tider.

Många företagsmäklare vittnar om att aktiviteten är fortsatt hög för onoterade små och medelstora entreprenörsbolag och att värderingar och transaktionsvolymer ligger i paritet med föregående år. Även om finansieringskostnaden ökat till följd av inflationsdrivna räntehöjningar så ser kalkylen fortfarande väldigt bra ut för välskötta bolag. Dessutom finns mycket riskvilligt kapital på marknaden som söker bättre avkastning än lågavkastande räntepapper. Det märks inte minst av att investmentbolag är bland de mest aktiva köparna idag. En annan trend är att många företag, som efter flera vinstrika år bakom sig byggt upp starka kassor, ser dagens marknadsläge som ett gyllene tillfälle att komplettera eller expandera verksamheten. 

De bästa affärer görs i utförsbacke

Det låter kanske som klyscha, men faktum är att de bästa affärerna görs i tider när ekonomin krymper och när omvärld och marknad är svåra att navigera. Då är det tydligare vilka vinnarna på marknaden är, vilka som är mest uthålliga och som har den bästa strukturen. Det är också då som viljan och ansträngningarna för att lyckas från både köpar- och säljarsidan är som störst. Och givetvis är det även då som värderingarna är som mest attraktiva och förhoppningspremierna är som lägst. 

En analys gjord av PwC visar tydligt att de som vågar investera i en ekonomisk nedgång eller liknande marknadsstörning får bättre avkastning på lång sikt jämfört med dem som satsar i säkrare tider. Att ”sitta still i båten” är med andra ord en ganska dålig rekommendation. Ett bättre råd är att bredda och fördjupa marknadsanalysen för att vaska fram guldkornen och att investera med syfte att skapa långsiktigt hållbara och framtidsorienterade verksamheter. Viktiga komponenter att inkludera i sådan strategi är till exempel ökad digitalisering och automatisering, liksom förbättring av HR-strukturer, processer och värderingsplattform. Allt för att göra företaget bättre rustat att möta och dra nytta av de nya möjligheter framtiden bär med sig.

Det kan också vara vettigt att lägga mer tid och resurser på att genomlysa ett kandidatbolag för att säkerställa att bolaget lever upp till förväntningarna och inte döljer något. På Exitpartner kan vi både hjälpa till med att hitta de bästa kandidaterna och att med beprövade due diligence-processer och avtalsstrukturer trygga affären. 

Vänta inte på bättre tider!

En stark rekommendation till dig som planerar eller funderar på att sälja ditt företag är att inte vänta på ett bättre marknadsläge. Det finns gott om bra köpare på marknaden idag, men det vi kan se är att säljprocesserna tar lite längre tid än normalt. Ju tidigare du startar processen, desto större möjlighet har du att göra en bra affär! Kontakta oss för att få veta mer om marknadsläget, säljprocessen och vilka dina första steg på vägen mot en framgångsrik exit ser ut.

Kalender
9 mars, 2023