Anders Johnsson - Västra Götaland exklusive Göteborg och Bohuslän

Mäklare

Företagsekonom med erfarenhet sedan 1986 av revision, redovisning, svensk skattelagstiftning, rådgivare i ägarförändringsfrågor, ekonomiska konsultationer, ekonomistyrning, skatteoptimering för uppdragsgivare och affärsutveckling. Sedan februari 2015 företagsmäklare och rådgivare i ägarförändringsfrågor. Externa styrelseuppdrag. Egenföretagare sedan 1997 med ägande i flera företag. Bra kännedom om handel på värdepappersmarknaden och stort privat intresse av kapitalplaceringar med bra avkastning.

  • ajo@exitpartner.se
  • 070-882 45 30
  • AJ Controller AB
    Åkersjövägen 10 vån 3 A (byggnad 74)
    Box 297, 461 26 Trollhättan
Anders Johnsson

Kent R Olsson - Centrala och norra Göteborg med omkrets samt Bohuslän

Partner/mäklare

Studier i företags- och marknadsekonomi vid Göteborgs universitet. Företagsmäklare och rådgivare i företagstransaktioner sedan 2008. Omfattande erfarenhet av innovationsprojekt som entreprenör, styrelseledamot och rådgivare. Mångårig internationell företagsledningsbakgrund från läkemedels- och med.tech.industrin.

Kent R Olsson

Lars Lindhe - Värmlands och Örebro län

Partner/mäklare

Universitetsstudier i företagsekonomi, juridik och arbetsrätt. Företagsmäklare och rådgivare i ägarförändringsfrågor sedan 2006. Mångårig bakgrund från bankvärlden. Ett flertal exekutiva befattningar vid Föreningsbanken/Sparbanken/ FöreningsSparbanken 1973 – 2006. Bl.a. med regionansvar för Karlstad/Värmland.

Lars Lindhe

Svante Magnusson - Centrala och södra Göteborg med omkrets samt Halland

Mäklare

Civilingenjör med konsultbakgrund inom logistik och produktionsrationalisering. Arbetat som säljtränare under sju år och under femton åren innehaft interimsuppdrag med fokus på verksamhets- och affärsutveckling inom ett brett spektrum av branscher. Företagsmäklare och rådgivare i ägarförändringsfrågor sedan maj 2015.

Svante Magnusson