Anders Johnsson - Västra Götaland exklusive Göteborg och Bohuslän

Mäklare

Företagsekonom med erfarenhet sedan 1986 av revision, redovisning, svensk skattelagstiftning, rådgivare i ägarförändringsfrågor, ekonomiska konsultationer, ekonomistyrning, skatteoptimering för uppdragsgivare och affärsutveckling. Sedan februari 2015 företagsmäklare och rådgivare i ägarförändringsfrågor. Externa styrelseuppdrag. Egenföretagare sedan 1997 med ägande i flera företag. Bra kännedom om handel på värdepappersmarknaden och stort privat intresse av kapitalplaceringar med bra avkastning.

  • ajo@exitpartner.se
  • 070-810 25 29
  • AJ Controller AB
    Åkersjövägen 10 vån 3 A (byggnad 74)
    Box 297, 461 26 Trollhättan
Anders Johnsson

Kent R Olsson - Göteborg med omkrets samt Bohuslän

Partner/mäklare

Studier i företags- och marknadsekonomi vid Göteborgs universitet. Företagsmäklare och rådgivare i företagstransaktioner sedan 2008. Omfattande erfarenhet av innovationsprojekt som entreprenör, styrelseledamot och rådgivare. Mångårig internationell företagsledningsbakgrund från läkemedels- och med.tech.industrin.

Kent R Olsson

Lars Lindhe - Värmlands och Örebro län

Partner/mäklare

Universitetsstudier i företagsekonomi, juridik och arbetsrätt. Företagsmäklare och rådgivare i ägarförändringsfrågor sedan 2006. Mångårig bakgrund från bankvärlden. Ett flertal exekutiva befattningar vid Föreningsbanken/Sparbanken/ FöreningsSparbanken 1973 – 2006. Bl.a. med regionansvar för Karlstad/Värmland.

Lars Lindhe