Maths Elowsson - Södra Skåne

Mäklare

Maths Elowsson är civilingenjör med lång industriell erfarenhet. Maths Elowsson har under 20 år varit VD och CEO för internationella företag med tillverkning i och utanför Sverige samt ansvarat för överlåtelser av större bolags verksamheter. Maths Elowsson har även varit verksam inom energisektorn och "management consulting". Maths har under senare år arbetat som rådgivare och styrelseledamot i ägarledda bolag med förändringsarbete, organisationsutveckling, försäljning och förvärv.

Maths Elowsson

Stefan Sardh - Norra Skåne, södra Halland, södra Småland

Partner/mäklare

Stefan Sardh, auktoriserad företagsmäklare. Civilekonom med lång industriell och finansiell erfarenhet. Stefan Sardh har under 20 år varit VD och koncernchef för tillverkande företag i Sverige och internationellt. Verksam under flera år som styrelseordförande i börsbolag samt som VD och koncernchef i börsbolag. Stefan Sardh har även erfarenheter från banker och auktoriserade revisionsbyråer. Han har erfarenhet från börsnoteringar, riskkapitalfonder, företagsfinansieringar.

Stefan Sardh