Anders Bley - Mäklare

Företagsmäklare och affärsutvecklingscoach för företagsledare. Lång erfarenhet i ledande befattningar som VD, marknads- och försäljningsdirektör samt affärsutvecklings- och informationschef i noterade internationella företag. Entreprenör med 14 års erfarenhet som managementkonsult och genom externa styrelseuppdrag. Har studerat ekonomi vid Stockholms universitet och vid Insead Business School i Paris.

Anders Bley

Björn Bergman - Mäklare

Företagsmäklare och rådgivare i ägarförändringsfrågor. Civilekonom från Stockholms Universitet med inriktning på marknadsföring. Egenföretagare sedan 1989 med erfarenheter från IT, utbildning, sport/Idrott, event och handel. Arbetat som konsult med interimsuppdrag med fokus på ledning, verksamhets- och affärsutveckling.

Björn Bergman

Håkan Warnelid - Partner/mäklare

Maskiningenjör samt studier i ekonomi/administration och handelsrätt. Företagsmäklare och rådgivare i ägarförändringsfrågor sedan 2006. Mångårig erfarenhet av ledningsgruppsarbete från maskin- och verkstads-industrin. Förordnad företagsvärderingsman av Sveriges Handelskamrar. Ordförande i Sveriges Företagsmäklares Riksförbund SFR.

  • hakan.warnelid@exitpartner.se
  • 08-650 63 60
  • 070-690 63 60
  • Braverdi Företagsmäklare AB
    Industrigatan 4 B (besöksadress)
    Box 34046, 10026 Stockholm
Håkan Warnelid

Tom Weurlander - Partner/mäklare

Företagsekonom med lång erfarenhet av redovisning, svensk skattelagstiftning och ekonomistyrning och affärsutveckling. Företagsmäklare och rådgivare i ägarförändringsfrågor sedan 2009. Externa styrelseuppdrag. Entreprenör bl.a. i båtbranschen. Ägare till medelstor redovisningsbyrå. Tidigare ekonomichefsjobb i internationella företag.

Tom Weurlander