Anders Bley - Centrala och södra Stockholms län

Mäklare

Företagsmäklare och affärsutvecklingscoach för företagsledare. Lång erfarenhet i ledande befattningar som VD, marknads- och försäljningsdirektör samt affärsutvecklings- och informationschef i noterade internationella företag. Entreprenör med 14 års erfarenhet som managementkonsult och genom externa styrelseuppdrag. Har studerat ekonomi vid Stockholms universitet och vid Insead Business School i Paris.

Anders Bley

Björn Bergman - Centrala och norra Stockholms län

Mäklare

Företagsmäklare och rådgivare i ägarförändringsfrågor. Civilekonom från Stockholms Universitet med inriktning på marknadsföring. Egenföretagare sedan 1989 med erfarenheter från IT, utbildning, sport/Idrott, event och handel. Arbetat som konsult med interimsuppdrag med fokus på ledning, verksamhets- och affärsutveckling.

Björn Bergman

Håkan Warnelid - Centrala och norra Stockholms län samt Uppsala län

Partner/mäklare

Maskiningenjör samt studier i ekonomi/administration och handelsrätt. Företagsmäklare och rådgivare i ägarförändringsfrågor sedan 2006. Mångårig erfarenhet av ledningsgruppsarbete från maskin- och verkstads-industrin. Förordnad företagsvärderingsman av Sveriges Handelskamrar. Ordförande i Sveriges Företagsmäklares Riksförbund SFR.

  • hakan.warnelid@exitpartner.se
  • 08-650 63 60
  • 070-690 63 60
  • Braverdi Företagsmäklare AB
    Industrigatan 4 B (besöksadress)
    Box 34046, 10026 Stockholm
Håkan Warnelid

Roger Eriksson - Östergötland och östra Södermanland

Mäklare

Entreprenör och egenföretagare sedan 20 år med erfarenhet från affärsutveckling och snabbväxande företag inom teknik, handel och IT. Har arbetat som VD/CEO, marknads- och försäljningschef på både nationell och internationell nivå och ingått i olika ledningsgrupper. Ägare till två verkstadsföretag och har de senaste åren genomfört drygt 10 egna företagsöverlåtelser.

Roger Eriksson

Susanne Bylund - Örebro och Mälardalen

Mäklare

Utbildad till marknadskonom. Egenföretagare sedan 1993 med erfarenheter från Skola, hälsa/sport/idrott, event och handel. Mångårig erfarenhet av import och exporthandel inom Europa och Canada. Arbetat som konsult med fokus på ledning och affärsutveckling även avyttring av rörelser och försäljning av bolag.

Susanne Bylund

Tom Weurlander - Centrala och södra Stockholms län samt Sörmlands län

Partner/mäklare

Företagsekonom med lång erfarenhet av redovisning, svensk skattelagstiftning och ekonomistyrning och affärsutveckling. Företagsmäklare och rådgivare i ägarförändringsfrågor sedan 2009. Externa styrelseuppdrag. Entreprenör bl.a. i båtbranschen. Ägare till medelstor redovisningsbyrå. Tidigare ekonomichefsjobb i internationella företag.

Tom Weurlander