Anders Johnson - Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten

Mäklare

Ekonom med ett stort antal kompletterande kurser i juridik, ekonomi och skatter. Har arbetat i försäkringsbranschen under ett tjugotal år som säljare och chef, samt som försäkringsmäklare i eget företag. Företagsmäklare och rådgivare i ägarförändringsfrågor sedan 2004.

Anders Johnson

Olle Martinelle - Södra Norrland och Dalarna

Mäklare

Företagsmäklare och rådgivare i ägarförändringsfrågor. Civilingenjör inom maskinteknik, med 30 års erfarenhet som chef och VD inom fordons- och IT-branschen. Startat, drivit och sålt bolag. Engagerad i den Jämtländska innovations- och startupscenen med investeringar och styrelseuppdrag.

Olle Martinelle