Kent R Olsson - Partner/mäklare

Studier i företags- och marknadsekonomi vid Göteborgs universitet. Företagsmäklare och rådgivare i företagstransaktioner sedan 2008. Omfattande erfarenhet av innovationsprojekt som entreprenör, styrelseledamot och rådgivare. Mångårig internationell företagsledningsbakgrund från läkemedels- och med.tech.industrin.

Kent R Olsson

Svante Magnusson - Mäklare

Civilingenjör med konsultbakgrund inom logistik och produktionsrationalisering. Arbetat som säljtränare under sju år och under femton åren innehaft interimsuppdrag med fokus på verksamhets- och affärsutveckling inom ett brett spektrum av branscher. Företagsmäklare och rådgivare i ägarförändringsfrågor sedan maj 2015.

Svante Magnusson