Svante Magnusson - Mäklare

Civilingenjör med konsultbakgrund inom logistik och produktionsrationalisering. Arbetat som säljtränare under sju år och under femton åren innehaft interimsuppdrag med fokus på verksamhets- och affärsutveckling inom ett brett spektrum av branscher. Företagsmäklare och rådgivare i ägarförändringsfrågor sedan maj 2015.

Svante Magnusson