Stefan Sardh - Partner/mäklare

Stefan Sardh, auktoriserad företagsmäklare. Civilekonom med lång industriell och finansiell erfarenhet. Stefan Sardh har under 20 år varit VD och koncernchef för tillverkande företag i Sverige och internationellt. Verksam under flera år som styrelseordförande i börsbolag samt som VD och koncernchef i börsbolag. Stefan Sardh har även erfarenheter från banker och auktoriserade revisionsbyråer. Han har erfarenhet från börsnoteringar, riskkapitalfonder, företagsfinansieringar.

Stefan Sardh