Roger Eriksson - Mäklare

Entreprenör och egenföretagare sedan 20 år med erfarenhet från affärsutveckling och snabbväxande företag inom teknik, handel och IT. Har arbetat som VD/CEO, marknads- och försäljningschef på både nationell och internationell nivå och ingått i olika ledningsgrupper. Ägare till två verkstadsföretag och har de senaste åren genomfört drygt 10 egna företagsöverlåtelser.

Roger Eriksson