Maths Elowsson - Mäklare

Maths Elowsson är civilingenjör med lång industriell erfarenhet. Maths Elowsson har under 20 år varit VD och CEO för internationella företag med tillverkning i och utanför Sverige samt ansvarat för överlåtelser av större bolags verksamheter. Maths Elowsson har även varit verksam inom energisektorn och "management consulting". Maths har under senare år arbetat som rådgivare och styrelseledamot i ägarledda bolag med förändringsarbete, organisationsutveckling, försäljning och förvärv.

Maths Elowsson