Anders Bley - Mäklare

Företagsmäklare och affärsutvecklingscoach för företagsledare. Lång erfarenhet i ledande befattningar som VD, marknads- och försäljningsdirektör samt affärsutvecklings- och informationschef i noterade internationella företag. Entreprenör med 14 års erfarenhet som managementkonsult och genom externa styrelseuppdrag. Har studerat ekonomi vid Stockholms universitet och vid Insead Business School i Paris.

Anders Bley