Anders Bley - Mäklare

Företagsmäklare och affärsutvecklingscoach för företagsledare. Lång erfarenhet i ledande befattningar som VD, marknads- och försäljningsdirektör samt affärsutvecklings- och informationschef i noterade internationella företag. Entreprenör med 14 års erfarenhet som managementkonsult och genom externa styrelseuppdrag. Har studerat ekonomi vid Stockholms universitet och vid Insead Business School i Paris.

Anders Bley

Anders Johnson - Mäklare

Ekonom med ett stort antal kompletterande kurser i juridik, ekonomi och skatter. Har arbetat i försäkringsbranschen under ett tjugotal år som säljare och chef, samt som försäkringsmäklare i eget företag. Företagsmäklare och rådgivare i ägarförändringsfrågor sedan 2004.

Anders Johnson

Anders Johnsson - Mäklare

Företagsekonom med erfarenhet sedan 1986 av revision, redovisning, svensk skattelagstiftning, rådgivare i ägarförändringsfrågor, ekonomiska konsultationer, ekonomistyrning, skatteoptimering för uppdragsgivare och affärsutveckling. Sedan februari 2015 företagsmäklare och rådgivare i ägarförändringsfrågor. Externa styrelseuppdrag. Egenföretagare sedan 1997 med ägande i flera företag. Bra kännedom om handel på värdepappersmarknaden och stort privat intresse av kapitalplaceringar med bra avkastning.

 • ajo@exitpartner.se
 • 070-810 25 29
 • AJ Controller AB
  Åkersjövägen 10 vån 3 A (byggnad 74)
  Box 297, 461 26 Trollhättan
Anders Johnsson

Björn Bergman - Mäklare

Företagsmäklare och rådgivare i ägarförändringsfrågor. Civilekonom från Stockholms Universitet med inriktning på marknadsföring. Egenföretagare sedan 1989 med erfarenheter från IT, utbildning, sport/Idrott, event och handel. Arbetat som konsult med interimsuppdrag med fokus på ledning, verksamhets- och affärsutveckling.

Björn Bergman

Håkan Warnelid - Partner/mäklare

Maskiningenjör samt studier i ekonomi/administration och handelsrätt. Företagsmäklare och rådgivare i ägarförändringsfrågor sedan 2006. Mångårig erfarenhet av ledningsgruppsarbete från maskin- och verkstads-industrin. Förordnad företagsvärderingsman av Sveriges Handelskamrar. Ordförande i Sveriges Företagsmäklares Riksförbund SFR.

 • hakan.warnelid@exitpartner.se
 • 08-650 63 60
 • 070-690 63 60
 • Braverdi Företagsmäklare AB
  Industrigatan 4 B (besöksadress)
  Box 34046, 10026 Stockholm
Håkan Warnelid

Kent R Olsson - Partner/mäklare

Studier i företags- och marknadsekonomi vid Göteborgs universitet. Företagsmäklare och rådgivare i företagstransaktioner sedan 2008. Omfattande erfarenhet av innovationsprojekt som entreprenör, styrelseledamot och rådgivare. Mångårig internationell företagsledningsbakgrund från läkemedels- och med.tech.industrin.

Kent R Olsson

Lars Lindhe - Partner/mäklare

Universitetsstudier i företagsekonomi, juridik och arbetsrätt. Företagsmäklare och rådgivare i ägarförändringsfrågor sedan 2006. Mångårig bakgrund från bankvärlden. Ett flertal exekutiva befattningar vid Föreningsbanken/Sparbanken/ FöreningsSparbanken 1973 – 2006. Bl.a. med regionansvar för Karlstad/Värmland.

Lars Lindhe

Maths Elowsson - Mäklare

Maths Elowsson är civilingenjör med lång industriell erfarenhet. Maths Elowsson har under 20 år varit VD och CEO för internationella företag med tillverkning i och utanför Sverige samt ansvarat för överlåtelser av större bolags verksamheter. Maths Elowsson har även varit verksam inom energisektorn och "management consulting". Maths har under senare år arbetat som rådgivare och styrelseledamot i ägarledda bolag med förändringsarbete, organisationsutveckling, försäljning och förvärv.

Maths Elowsson

Olle Martinelle - Mäklare

Företagsmäklare och rådgivare i ägarförändringsfrågor. Civilingenjör inom maskinteknik, med 30 års erfarenhet som chef och VD inom fordons- och IT-branschen. Startat, drivit och sålt bolag. Engagerad i den Jämtländska innovations- och startupscenen med investeringar och styrelseuppdrag.

Olle Martinelle

Roger Eriksson - Mäklare

Entreprenör och egenföretagare sedan 20 år med erfarenhet från affärsutveckling och snabbväxande företag inom teknik, handel och IT. Har arbetat som VD/CEO, marknads- och försäljningschef på både nationell och internationell nivå och ingått i olika ledningsgrupper. Ägare till två verkstadsföretag och har de senaste åren genomfört drygt 10 egna företagsöverlåtelser.

Roger Eriksson

Stefan Sardh - Partner/mäklare

Stefan Sardh, auktoriserad företagsmäklare. Civilekonom med lång industriell och finansiell erfarenhet. Stefan Sardh har under 20 år varit VD och koncernchef för tillverkande företag i Sverige och internationellt. Verksam under flera år som styrelseordförande i börsbolag samt som VD och koncernchef i börsbolag. Stefan Sardh har även erfarenheter från banker och auktoriserade revisionsbyråer. Han har erfarenhet från börsnoteringar, riskkapitalfonder, företagsfinansieringar.

Stefan Sardh

Susanne Bylund - Mäklare

Utbildad till marknadskonom. Egenföretagare sedan 1993 med erfarenheter från Skola, hälsa/sport/idrott, event och handel. Mångårig erfarenhet av import och exporthandel inom Europa och Canada. Arbetat som konsult med fokus på ledning och affärsutveckling även avyttring av rörelser och försäljning av bolag.

Susanne Bylund

Tom Weurlander - Partner/mäklare

Företagsekonom med lång erfarenhet av redovisning, svensk skattelagstiftning och ekonomistyrning och affärsutveckling. Företagsmäklare och rådgivare i ägarförändringsfrågor sedan 2009. Externa styrelseuppdrag. Entreprenör bl.a. i båtbranschen. Ägare till medelstor redovisningsbyrå. Tidigare ekonomichefsjobb i internationella företag.

Tom Weurlander