Till salu:

Reseverksamhet

Utvecklingsbart, välrenommerat mindre reseföretag med starkt varumärke och stabil kundstock.
Golfresor till södra Europa under vinterhalvåret.

Verksamhet

Företaget bedriver reseverksamhet med huvudinriktning mot golfresor till södra Europa. Verksamheten bygger på ett starkt och väl utprovat koncept och har bedrivits av nuvarande ägare under många år. Bolaget är välkänt, med starkt varumärke, mycket gott renommé, och med långa och goda relationer till sina samarbetspartners.
Redovisning och övrig administration ligger i ”molnet” vilket innebär att företaget är flyttbart och helt oberoende av verksamhetsort . Nuvarande ägare har valt att befinna sig på resmålen under vintersäsongen och driver då verksamheten därifrån. Övriga delar av året drivs verksamheten från Sverige. Som verksamheten nu är upplagd krävs inte heller några särskilda kontorslokaler.

Marknad

Verksamheten ligger inom en sektor av golfresor som haft en kraftig och stabil tillväxt under många år och som bedöms få en ännu starkare tillväxt under kommande 10-års period.

Kunder

Bolaget har en stabil kundstock av regelbundet återkommande gäster.

Utvecklingsmöjligheter

Verksamheten har hittills marknadsförts i mycket blygsam omfattning. Kundrelationerna har till övervägande del skapats, genom att tidigare gäster gjort reklam för företaget och dess koncept. Möjligheten att expandera verksamheten, genom aktiv marknadsföring, bedöms därför som mycket goda.

Finansiella uppgifter

Omsättning: Intervallet 2 – 5 miljoner
Resultat: Vinst

Processen

Exitpartner har i uppdrag att förmedla kontakten med potentiella köpare och leder projektet med företagsöverlåtelsen. Försäljningen omgärdas av sekretess. Intressenter anmäler sig till reseforetag@exitpartner.se och mottar i retur en sekretessförbindelse, som undertecknas och returneras tillsammans med en kort presentation av intressenten (ca. en A-4 sida). Lämpliga intressenter väljs därefter ut för en fortsatt process, som innebär individuella möten och erhållande av djupare information om verksamheten.

Intresseanmälan

Är du intresserad av objektet och vill veta mer? Fyll i formuläret här nedan så hör vi av oss eller så kan du ringa eller maila mig direkt. Jag ser fram emot att höra av dig.
/Håkan Warnelid, mäklare

Intresseanmälan

Är du intresserad av objektet och vill veta mer? Fyll i formuläret här nedan så hör vi av oss eller så kan du ringa eller maila mig direkt. Jag ser fram emot att höra av dig.
/Håkan Warnelid, mäklare