Såld

Förvärvsmöjlighet inom förnybar energi - Solpaneler

Lönsamt tillväxtbolag inom förnybar energi söker samarbetspartner och delägare för fortsatt expansion. Företaget är i huvudsak inriktat på försäljning och montering av solpaneler med därtill hörande kringutrustning.

Omsättning 2023 beräknas på nuvarande årstakt uppgå till ca 100 MSEK med god lönsamhet.