Såld

Effektiv vattenrening – egna produkter

Verksamheten bedriver framgångsrikt tillverkning och försäljning av produkter och system för effektiv vattenrening.
Företaget vänder sig till en marknad med stigande efterfrågan inom industri, jordbruk och hushåll.
För en fortsatt utveckling och expansion söker företaget en Industriell ägare med möjlighet till synergier.

Omsättning ca 20 MSEK, med mycket god lönsamhet.