Småföretagaren slipper bokföringsbyrån

Företaget har utvecklat en lösning, som innebär en stor fördel för det lilla projektinriktade företaget genom att i praktiken eliminera behovet av bokföring. Lösningen består av en webklient och en mobilapp.

Den huvudsakliga bakgrunden till att programmet fått stor uppmärksamhet och bidrag på 2 miljoner från Vinnova är dess oberoende språkmotor. Tack vare den kan användaren sköta sitt företag på ex. arabiska men ändå till punkt och pricka följa svenska redovisningsregler. Programmet producerar momsrapporter och en resultat- och balansräkning enligt skatteverkets krav för deklaration. Därigenom kommer många onödiga konkurser att undvikas.

Beaktat att det årligen startas 12 000 företag, som drivs av utrikes födda, så ger språkmotorn ett viktigt mervärde och därmed en unik möjlighet att etablera sig på marknaden för bokföringsprogram - En starkt växande bransch.

Systemet gör det möjligt för det lilla företaget att minimera behovet av bokföringsbyrån, vilket innebär betydande besparingar. Detta blir möjligt genom att företagaren direkt i mobilen noterar kostnader på det projekt det tillhör. Med programmets hjälp uppnås kontroll på pågående projekt och hela verksamheten.

Genom att löpande registrera kostnader, oförutsedda utgifter och arbets- och restid skapas förutsättningar att enkelt följa upp varje projekts utveckling och lönsamhet. Faktureringen görs direkt ifrån projekt, även med RUT/ROT.

Ägarna söker en lösning på marknadsföring och försäljning av programmet - Bud mottages eller förslag till samarbetsformer.

 

Fakta

Bransch: Tjänsteföretag
Belägenhet:   Sverige
 
Omsättning:
Resultat:
Prisidé: Ej angiven

Intresseanmälan

Intresserad av objektet? Skicka en intresseanmälan så tar vi kontakt.

Mäklare

Svante Magnusson

Svante Magnusson