Etablerad redovisningsbyrå

Beläget i södra Stockholm. Cirka 70 kunder och 2,5-3 tjänster. Omsättning ca 3,2 Mkr med hög debiteringsgrad.

Inkråmsöverlåtelse.

Förväntad köpeskilling 2,1 Mkr

För mer information kontakta ansvarig mäklare. Sekretessförbindelse krävs.

 

Fakta

Bransch: Tjänsteföretag
Belägenhet:   Stockholm
 
Omsättning: 2 - 5 Mkr
Resultat: 0 - 2 Mkr
Prisidé: 2 - 5 Mkr

Intresseanmälan

Sålt

Mäklare

Tom Weurlander

Tom Weurlander