Digitala Storformatstryck

Digitala Storformatstryck.
Kvalitetsföretag med högautomatiserad förstklassig ny maskinpark.
Företaget är inriktat på att leverera kundanpassade produkter.
Väletablerat och har bra kundbas.
Omsättning ca 7 Mkr. Vinst EBITA ca 2 Mkr.
Starka kassaflöden.
Säljes genom inkråmsöverlåtelse av rörelsen
eller genom aktieöverlåtelse.
Företaget kan vara flyttbart.
Kontakta:
Stefan Sardh
Telefon 070 513 60 79
stefan.sardh@exitpartner.se

 

Fakta

Bransch: Tjänsteföretag
Belägenhet:   Skåne
 
Omsättning: 5 - 10 Mkr
Resultat: 2 - 5 Mkr
Prisidé: Ej angiven

Intresseanmälan

Intresserad av objektet? Skicka en intresseanmälan så tar vi kontakt.

Mäklare

Stefan Sardh

Stefan Sardh