Byggnadsställnings- entreprenadföretag

Företaget bedriver entreprenadverksamhet inom byggnadsställningar, man hyr ut och monterar byggnadsställningar och väderskyddstak. Man hyr även ut skyliftar.

Företaget har ca 21 000 m2 byggnadsställning.
Kundkretsen består i huvudsak av byggföretag, hantverkare och kraftverksindustrin.

Företaget äger en fastighet belägen i industriområde, med nära anslutning järnväg och E-väg. Tomtarealen mäter ca 4 800 m2, är bebyggd med en industribyggnad med kontor, personalutrymmen samt garage. Industribyggnaden har kompletterats med ca 234 m2 solceller vilket bidrar till låga driftskostnader. Det finns också outnyttjad byggrätt.

Omsättning 2018 på 16,5 MSEK, med bra resultat.

Bolaget säljs i AB form.

 

Fakta

Bransch: Bygg och entreprenad
Belägenhet:   Sverige, Jämtland
 
Omsättning: 10 - 20 Mkr
Resultat: 2 - 5 Mkr
Prisidé: Ej angiven

Intresseanmälan

Intresserad av objektet? Skicka en intresseanmälan så tar vi kontakt.

Mäklare

Olle Martinelle

Olle Martinelle