Så mycket går i skatt vid en försäljning av mitt företag

Är företaget som du vill sälja ett fåmansbolag? Förenklat kan man säga att ett fåmansbolag är ett bolag där det inte finns externa, ej närstående och ej aktiva ägare som inte äger mer än 30 % av aktierna.

Vid försäljning av fåmansbolag beskattas vinsten vid en försäljning, enligt gällande skatteregler, som inkomst av tjänst. Inkomst av tjänst innebär en skattesats på upp till 58 %.

Vid beräkning av hur mycket skatt det blir på vinsten spelar blanketten K10 och den sparade utdelningen, det s.k. gränsbeloppet, en central roll.

Finns det sparad utdelning enligt deklarationsblankett K10 blir vinsten som motsvarar den sparade utdelningen beskattad som kapitalinkomst istället för inkomst av tjänst. Denna skattesats är idag 20 % istället för kanske 58 %. Resterande vinst beskattas som inkomst av tjänst.

Skatteverkets blankett K10

Företagsmäklaren Tom Weurlander berättar att han lägger stor vikt vid Skatteverkets blankett K10 vid en företagsförsäljning. Ibland har Tom uppdagat felaktigheter i ägarnas K10 och då på uppdrag av säljarna analyserat och återskapat gamla inlämnade K10:or. Ofta med ett positivt resultat som följd. Det går att korrigera en K10 upp till 6 år tillbaka i tiden.

Om den sparade utdelningen enligt blankett K10 är inte så hög, och man samtidigt gör en stor vinst vid försäljningen, kan bolagspaketering av aktierna vara ett mycket bra alternativ. Då bildar man ett nytt holdingbolag som köper aktierna av ägaren. Detta görs ofta strax innan en överlåtelse när det finns ett påskrivet avtal med köparen. Det nya holdingbolaget blir då säljare, istället för ägaren som privatperson.

Innehavet av aktierna som nu ägs av holdingbolaget betraktas som näringsbetingat innehav och därmed är vinsten skattefri.
Om man sedan vill ta ut pengar från holdingbolaget kan de tas ut som utdelning med 20 % beskattning, som lön eller om du låter bolaget vara vilande i fem hela räkenskapsår, s.k karensbolag, så kan du ta ut alla pengar i bolaget med 25 % beskattning. I vissa lägen kan det även vara förmånligt att ta ut tjänstebeskattad utdelning, lite beroende på vilka andra inkomster du har efter en överlåtelse.

En bedömning av skattekonsekvenserna kan vara komplext och kräver kunskap om skatteregler och en god insyn i säljarens privata ekonomi. Om vi som mäklare inte har tillräcklig kunskap så ser vi till via externa konsulter, att du i god tid har skatte-konsekvenserna klara för dig. Det går att planera skattekonsekvensen så att du som säljare inte betalar mer skatt än nödvändigt.