Så mycket är ditt företag värt

Hur värderar man sitt företag? Vilka frågor är viktiga att svara på inför en värdering? Svaren får du i detta blogginlägg.

Funderar du på hur mycket ditt företag är värt? Du kan låta Exitpartner göra en fristående värdering av ditt företag. Det ger underlag för att kunna arbeta med att öka värdet på företaget eller ge en insikt om att det värt att sälja.

Vi jobbar med flera värderingsmetoder t.ex.:

  • P/E-tal. Företagets värde i förhållande till vinsten. Det är en form av multipelvärdering.
  • Det är vad som finns det i bolaget enligt redovisningen, skulder och värdet av tillgångar i företaget.
  • Kassaflödesvärdering – nuvärdesberäkning av bolagets framtida operativa kassaflöde.

Men en värdering handlar också om att kunna ge en prognos om framtiden, för att kunna anta ett värde på företaget t.ex.:

  • Hur mår företaget om fem år?
  • Vilka investeringar krävs?
  • Hur kommer produkterna som säljs idag att stå sig på framtidens marknad?
  • Hur kommer kostnaderna att utveckla sig i framtiden?
  • Hur ser konkurrenssituationen ut?

Det krävs en gedigen kunskap och många års erfarenhet för att kunna göra en korrekt värdering som återspeglar värdet i branschen och marknaden.

Vi på Exitpartner har den kompetens som krävs. Kontakta oss om du vill göra en utförlig värdering av ditt företag.