Processen vid en företagsförsäljning

Hur ser processen ut vid en företagsförsäljning? Vilka olika steg tas? Hur lång tid tar en försäljning? Företagsmäklaren Björn Bergman ger svar:

  • Oftast kontaktar ägaren av företaget oss via hemsidan eller mail. Det är inte alltid säkert att företagare vill sälja utan kan ha tagit en kontakt för att få mer information kring själva försäljningsprocessen, eller för att få veta vad företaget är värt. Det är bra att vara ute i god tid om man vill få sitt företag sålt.
  • Om ägaren har en genuin vilja att sälja så är nästa steg en fysisk träff för att prata om vad företagsägaren vill med sitt företag. Det sker helst hos företagaren men ofta blir det på ett annat ställe på grund av diskretion. Då tar vi upp frågor som orsaken till försäljningen. Den viktigaste efter första mötet är beslutet om företagaren vill sälja sitt företag eller inte.
  • Om ägaren har bestämt sig för att sälja så upprättas ett försäljningsavtal, sen är uppdraget igång. Detta kan ske inom samma vecka som första kontakten togs.
  • En bra presentation av företaget görs som besvarar alla de typiska frågor som kommer från tänkbara köpare.
  • Företagsmäklaren annonserar, marknadsför och kontaktar alla som kan vara potentiella köpare och intressenter. Företagsmäklaren samlar ihop så många intressenter så att säljaren blir nöjd. I bästa fall kan därefter budgivningen starta.
  • När säljare och köpare har kommit överens, och köparen har gått igenom företaget är det dags för avtalsskrivning. Säljaren får sina pengar och försäljningen är avslutad.

Björn Bergman menar att en försäljning i bästa fall tar en till två månader, och i sämsta fall flera år. Det beror på krav och önskemål från säljare och köpare. -Ett bra mäklaruppdrag är tuffa förhandlingar som slutar i att båda parter är nöjda, säger Björn Bergman.

Kontakta oss för mer information. Du behöver inte vara i säljtankar för att kontakta oss.