Hur gör jag mitt företag mer säljbart?

Planera för att sälja ditt företag innan du tröttnat på det, och innan det börjar gå sämre. Undvik hamna i en situation där du tvingas till att sälja ditt företag. Det är bättre att du själv kan planera en försäljning, och där du själv har kontrollen. På så sätt kan du bygga upp värdet i företaget genom t.ex. affärsutveckling. Hur ser verksamheten ut idag? Vilka värden skapar företaget för sina kunder? Finns det ett utifrån och in perspektiv? Vad behöver man göra för förändringar och förbättringar innan företaget läggs ut till försäljning?

Se över prissättningen

När reviderades priserna senast? Är priserna satta i förhållande till det värde som levereras? Är priserna anpassade efter olika sorters kunder och deras specifika behov?
Att se över sin prissättning är en effektiv del av affärsutveckling. Genom att se över och utveckla prissättningen så kan företagets lönsamhet ökas.

Se över din organisation

Är organisationen anpassad efter de kunder som finns? Ofta är organisationen inte utvecklad och anpassad efter dagsläget, den är den samma ända tills något stort händer. Att ha god koll på organisationen och anpassa den efter hur företaget bemöter sina kunder idag skapar mervärde för kunden och ökar effektiviteten i organisationen.

En köpare värdesätter ordning och reda i företaget och i styrelsearbetet, det skapar ett förtroende hos köparen. Utveckla processer och rutiner. Dokumentera och skapa strukturkapital som gör det enklare för en ny ägare att ta över och driva vidare.

Om du lyckas med din affärsutveckling blir resultatet en bättre lönsamhet i företaget och därmed en möjlighet att sälja till ett högre pris. Vid försäljningen lämnas det också över ett företag med en effektiv, driven och kundorienterad organisation.

 

Ta kontakt med oss på Exitpartner för att få hjälp med din affärsutveckling.

Exitpartner
Exitpartner