Serviceverkstad Malmö lastbilar och tunga fordon

Förvärva genom inkråmsöverlåtelse
ett sedan 30 år väletablerat företag i Malmö.
Företaget utför service och reparationer
på lastbilar, tunga fordon och trailers.
Goda och stabila kunder.
Omsättning 12.000.000 kr.
Vinst EBIT 1.200.000 kr.
Vinstmarginal 10 %.
Kvalificerade medarbetare, 8 anställda.
Kontakta:
Stefan Sardh
stefan.sardh@exitpartner.se
Telefon 070 513 60 79

 

Fakta

Bransch: Tjänsteföretag
Belägenhet:   Malmö, Skåne
 
Omsättning: 10 - 20 Mkr
Resultat: 0 - 2 Mkr
Prisidé: Ej angiven

Intresseanmälan

Intresserad av objektet? Skicka en intresseanmälan så tar vi kontakt.

Mäklare

Stefan Sardh

Stefan Sardh