Fastighetsbolag

Bolaget äger en fastighet på 120 Ha och detaljplanerar för att bygga totalt 25 000 kvm BTA på fastigheten. Stugby, bad, hotell, konferens, eventhall mm.
Ägarna önskar överlåta samtliga aktier i Bolaget.

 

Fakta

Bransch: Fastighetsbolag
Belägenhet:   Västkusten
 
Omsättning: 0 - 2 Mkr
Resultat: 0 - 2 Mkr
Prisidé: > 50 Mkr

Intresseanmälan

Intresserad av objektet? Skicka en intresseanmälan så tar vi kontakt.

Mäklare

Björn Bergman

Björn Bergman